top

„Wzmacniamy Gminne Przedszkola”Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Temat zajęcia otwartego dla rodziców: "Znamy części ciała"- zabawy rozwijające percepcję wzrokową oraz orientację w schemacie wlasnego ciała i przestrzeni.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Temat zajęcia: "Kształtowanie ogólnej spostrzegawczości wzrokowej na podstawie wyszukiwania różnic oraz podobieństw między ilustracjami różniącymi się kilkoma szczegółami".

Zajęcia z zakresu efektywnego uczenia się dla dzieci starszych w zakresie kształtowania gotowości do nauki czytania i pisania.

Termin realizacji: 01.02.2018r do 30.04.2018r  ( zakończone)

 Prowadząca: Wiesława Machlik

Praca prowadzona była z dziećmi 5-6 letnimi w czterech grupach (przy wyborze uwzględniano podział na dziewczynki i chłopców)

3 grupy 20 osobowe  – Przedszkole Dzierzgoń

1 grupa 15 osobowa – Żuławka Sztumska

Zadania:

 • Przygotowanie dzieci przedszkolnych do podjęcia nauki w szkole czyli rozwijanie zainteresowania nauką czytania  i pisania
 • Prowadzenie zajęć i zabaw mających na celu rozwijanie pamięci, koncentracji uwagi i wyobraźni

 Cele ogólne:

 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 • kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

Cele szczegółowe:

 • Rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej i dotykowej.
 • Doskonalenie pamięci.
 • Rozwijanie koncentracji, lepszego skupienia uwagi a co za tym idzie - większej efektywności w nauce.
 • Rozwijanie wyobraźni.
 • Rozbudzanie inwencji i samodzielności intelektualnej.
 • Poznawanie sposobów przyswajania wiedzy bez wysiłku
 • Rozbudzanie wiary we własne możliwości,  wiara w sukces.
 • Usprawniane pracy narządów mowy.
 • Stymulowanie językowych umiejętności.
 • Wzbogacanie słownictwa.
 • Kształtowanie poczucia rytmu.
 • zainteresowanie nauką czytania , pisania.

Realizowane treści – propozycje zajęć zgodne z założeniami programu

 1. Raz, dwa, trzy – Baba Jaga patrzy – rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej.
 2. Zabawa z palcami - ćwiczenia rozwijające uwagę, koncentracje i pamięć -,, Ziemia, drzewa …”- kojarzenie nazw z kształtem i ruchem ręki.
 3. Zapamiętywanie dziesięciu zabawek Łańcuchową Metodą Skojarzeń (tworzenie historyjek obrazkowych – opowiadań) – rozwijanie pamięci, wyobraźni zainteresowania czytaniem i pisaniem
 4. Figura , która ożyła – kojarzenie kształtu figury z otaczającym światem, utrwalanie figur geometrycznych, nabywanie pewności siebie
 5. Królestwo kolorów – tworzenie asocjacji , rozwijanie percepcji wzrokowej, wyobraźni
 6. „Kolorowe kartki” gra dydaktyczna zapamiętywanie kolorów przez asocjacje (burza mózgów), rozwijanie pamięci, rozwijanie percepcji wzrokowej
 7. Cyfry, które ożyły  – kojarzenie cyfry na podstawie otaczającego świata, rozwijanie percepcji wzrokowej i dotykowej, rozwijanie wyobraźni
 8. Metoda Cycerona - kojarzenie  i zapamiętywanie słów na podstawie części twarzy
   ( włosy, czoło. brwi, powieki, rzęsy, nos, policzki, usta, uszy), rozwijanie pamięci i wyobraźni, rozwijanie percepcji wzrokowej i dotykowej,
 9. Zabawa pt.,, Prawa rączka pracuje – lewa rączka leniuchuje ” - rozróżnianie strony lewej i prawej .
 10. Nauka wiersza J. Brzechwy „Tydzień” – za pomocą rysunku uproszczonego –metodą piktogramu
 11. Utrwalenie wiersza J. Brzechwy „Tydzień” – za pomocą rysunku uproszczonego –metodą piktogramu, utrwalenie nazw dni tygodnia
 12. Wesołe zabawy z „leniwą ósemką” – wykorzystanie elementów metody P. Dennisona - kinezjologii edukacyjnej, usprawnianie motoryki rąk, doskonalenie koordynacji wzrokowo – słuchowej,
 13. "Mam dobrą pamięć, ale potrafię też myśleć twórczo" z wykorzystaniem metody Kinezjologii Edukacyjnej  - wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez ćwiczenia funkcji poznawczych, pamięci, koncentracji uwagi, logicznego i twórczego myślenia
 14. Co czujemy –wdrażanie do nazywania uczuć towarzyszących nam w różnych sytuacjach.
 15. Podwórkowa awantura – ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza T. Fiutowskiej – usprawnianie narządów mowy, analiza i synteza słuchowa wyrazów wypowiadanych sylabami oraz głoskami
 16. Wyprawa na wiosenną łąkę – zabawy twórcze – wspomaganie rozwoju myślenia twórczego, rozwijanie koncentracji uwagi.
 17. W kranie figur geometrycznych – utrwalenie nazw figur, kształcenie twórczej wyobraźni. wzbogacenie słownictwa, zgodna współpraca w grupach
 18. Podróż po krainie Abecadła – stacja literowo i wyrazowo – zabawy rozwijające gotowość do nauki czytania i pisania – wdrażanie do wyszukiwania słów na dana głoskę i układanie z nimi zdań; dobieranie podpisów do obrazka, kreślenie wzorów litero podobnych
 19. Podróż po krainie Abecadła – stacja rebusowo – odczytywanie rebusów – wzbogacanie słownictwa, doskonalenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów
 20. Podróż po krainie Abecadła – stacja sylabowo, słowa i słówka – zabawy rozwijające gotowość do nauki czytania – wdrażanie do wyszukiwania słów na dana głoskę; podział wyrazów na sylaby, przeliczanie ich, układanie podpisów z sylab do obrazka

ZAJĘCIA Z ZAKRESU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU- ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

"Rodziny słów" to tytuł zajęć, których celem było:

-rozwijanie świadomości fonologicznej,

-utrwalanie prawidłowego toru oddechowego,

-wzbogacanie słownika dziecka,

-zwracanie uwagi na wyrazistość pracy narządów mowy.

ZAJĘCIA Z ZAKRESU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU- ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW

"Lalki" to tytuł zajęć, których celem było:

-utrwalanie prawidłowej realizacji gł. [l],

-rozwijanie koncentracji uwagi,

-usprawnianie języka, zwrócenie uwagi na jego pionizację,

-doskonalenie słuchu fonemowego,

-utrwalanie prawidłowego toru oddechowego.

 

 

ZAJĘCIA Z ZAKRESU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU- ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

"Pociąg"- celem zajęć było:

-zabawy z głoskami opozycyjnymi [s-š],

-usprawnianie motoryki warg i języka,

-doskonalenie słuchu fonemowego,

-kształtowanie koordynacji słuchowo-ruchowej.

ZAJĘCIA Z ZAKRESU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU- ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

"Wielkanocne pisanki" zajęcia, których celm było:

-rozwijanie słuchu fonemowego,

-utrwalanie prawidłowego toru oddechowego,

-wdrażanie do dojrzałego sposobu połykania,

-rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

ZAJĘCIA Z ZAKRESU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU- ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

"Wiosna" temat zajęć, których celem było:

-usprawnianie narządów artykulacyjnych,

-zwrócenie uwagi na prawidłową wymowę trzech szeregów: ciszącego, syczącego, szumiącego,

-rozwijanie percepcji słuchowej,

-utrwalanie prawidłowego toru oddechowego.

ZAJĘCIA Z ZAKRESU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU- ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

"Zawody" to tytuł zajęć, których celem było:

-rozwijanie słuchu fonemowego,

-usprawnianie narządów mowy,

-utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek [š s].

ZAJĘCIA Z ZAKRESU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU- ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

PROWADZĄCA: mgr Małgorzata Jabłońska

TERMIN REALIZACJI: 1.11.2017-31.05.2018 (w trakcie realizacji)

DZIECI OBJĘTE PROJEKTEM: 3-6 lat

LICZEBNOŚĆ GRUP:

-4 GRUP 19 OSOBOWYCH     }

-2 GRUPY 18 OSOBOWE        }TĘCZOWE PRZEDSZKOLE W DZIERZGONIU

-2 GRUPY 10 OSOBOWE (ŻUŁAWKA SZTUMSKA)

-2 GRUPY 12 OSOBOWE (BĄGART)

GODZINY PROWADZENIA ZAJĘĆ: 7.00-15.30

 

            Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju prowadzone w ramach projektu, to zajęcia mające na celu pobudzanie psychoruchowe i społeczny rozwój dzieci. Obejmują psychomotorykę, sferę komunikacji, mowy i języka dziecka- postawą zajęć są zajęcia logopedyczne. W pierwszej kolejności do ww. zajęć zakwalifikowane zostały wszystkie dzieci przebadane, zdiagnozowane i zakwalifikowane do terapii logopedycznej, które regularnie uczęszczają na zajęcia logopedyczne w ramach pobytu w przedszkolu. W drugiej kolejności zakwalifikowano dzieci na podstawie wcześniejszych obserwacji prowadzonych na terenie przedszkola, uczęszczających na terapię w latach ubiegłych. Podział dzieci na grupy uwarunkowany był zadeklarowanymi godzinami pobytu dziecka w przedszkolu przez rodziców, ale także zróżnicowaniem pod względem wiekowym celem wyrównywania szans edukacyjnych. Zajęcia prowadzone są zgodnie z napisanym autorskim programem „Mówimy doskonale” opartym o różne propozycje książkowe pozyskane w ramach projektu oraz pozycję Romany Sprawki oraz Joanny Graban pt. „Logopedyczne zabawy grupowe dla dzieci od 4 do 7 lat”.  Każde zajęcia są dostosowane do wieku i możliwości dzieci. Tematyka zajęć została opracowana zgodnie z kalendarzem- odpowiednio do pory roku, świąt, wydarzeń.

Do dnia dzisiejszego odbyły się następujące zajęcia:

LISTOPAD

1.Co pomaga nam poprawnie mówić?

-usprawnianie narządów artykulacyjnych,

-rozwijanie słuchu fonematycznego,

-doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej,

-ustalenie prawidłowego toru oddechowego,

-kształtowanie dojrzałego sposobu połykania.

 

2.Zabawy ze zwierzętami.

-doskonalenie sprawności artykulatorów,

-wdrażanie narządów artykulacyjnych do wyraźnej pracy podczas mówienia,

-rozwijanie słuchu fonemowego i koordynacji słuchowo-ruchowej,

-kształtowanie prawidłowego toru oddechowego.

 

GRUDZIEŃ

3.Mikołaj poznaje zwierzątka.

-rozwijanie syntezy i analizy sylabowej,

-wdrażanie do koncentracji uwagi,

-doskonalenie pamięci słuchowej.

 

4.Boże Narodzenie.

-usprawnianie narządów artykulacyjnych,

-zapoznanie ze słownictwem związanym ze Świętami Bożego Narodzenia,

-utrwalenie analizy sylabowej,

-kształtowanie prawidłowego toru oddechowego.

 

STYCZEŃ

5.Co misie robią zimą?

-usprawnienie narządów artykulacyjnych,

-kształtowanie właściwego nastawienia głosu,

-usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

-utrwalenie prawidłowego toru oddychania,

-ćwiczenia pamięci.

 

6.Mosty i bałwanki.

-rozwijanie słuchu fonemowego,

-usprawnianie narządów artykulacyjnych,

-wdrażanie do koncentrowania uwagi na bodźcach słuchowych.

7.Zimowy wiatr.

-zapoznanie z prawidłową wymową głoski [š],

-usprawnianie percepcji słuchowej,

-utrwalanie prawidłowego sposobu połykania,

-utrwalanie prawidłowego toru oddechowego.

 

8.Karnawał.

-kształtowanie i usprawnianie percepcji słuchowej,

-utrwalanie prawidłowego toru oddychania,

-usprawniania narządów artykulacyjnych,

-kształtowanie poczucia rytmu.

 

LUTY

9.Pojazdy.

-rozwijanie słuchu fonemowego,

-usprawnianie narządów artykulacyjnych,

-zwrócenie uwagi na wyrazistą wymowę samogłosek,

-kształtowanie prawidłowego nastawienia głosu.

 

10.Ptaki.

-usprawnienie motoryki narządów artykulacyjnych,

-utrwalenie prawidłowego toru oddechowego,

-rozwijanie słuchu fonemowego,

-zwrócenie uwagi na charakterystyczne cechy głosek tylnojęzykowych [k g].

 

11.Spotkanie z samogłoskami.

-wdrażanie do wyrazistej wymowy samogłosek ustnych,

-rozwijanie słuchu fonemowego,

-zapoznanie z graficzną i dźwiękową formą samogłosek ustnych.

 

12.Głoska „A” i przyjaciele.

-zwrócenie uwagi na wyrazistą wymowę samogłosek,

-kształtowanie miękkiego nastawienia głosu,

-usprawnianie narządów artykulacyjnych.

MARZEC

13.Język na defiladzie.

-usprawnienie motoryki artykulacyjnej, głównie języka,

-utrwalanie spoczynkowej pozycji języka oraz dojrzałego sposobu połykania,

-rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej.

 

14.Zawody.

-rozwijanie słuchu fonemowego,

-usprawnianie narządów mowy,

-utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek [š s].

 

15.Wiosna.

-usprawnianie narządów artykulacyjnych,

-zwrócenie uwagi na prawidłową wymowę trzech szeregów: ciszącego, syczącego, szumiącego,

-rozwijanie percepcji słuchowej,

-utrwalanie prawidłowego toru oddechowego.

 

16.Wiosenne pisanki.

-rozwijanie słuchu fonemowego,

-utrwalanie prawidłowego toru oddechowego,

-wdrażanie do dojrzałego sposobu połykania,

-rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

17.Pociąg.

-zabawy z głoskami opozycyjnymi [s-š],

-usprawnianie motoryki warg i języka,

-doskonalenie słuchu fonemowego,

-kształtowanie koordynacji słuchowo-ruchowej.

 

18.Lalki. (zajęcia otwarte dla rodziców w każdej grupie)

-utrwalanie prawidłowej realizacji gł. [l],

-rozwijanie koncentracji uwagi,

-usprawnianie języka, zwrócenie uwagi na jego pionizację,

-doskonalenie słuchu fonemowego,

-utrwalanie prawidłowego toru oddechowego.

 

19.Rodziny słów.

-rozwijanie świadomości fonologicznej,

-utrwalanie prawidłowego toru oddechowego,

-wzbogacanie słownika dziecka,

-zwracanie uwagi na wyrazistość pracy narządów mowy.

 

            Podczas zajęć wykorzystywane są pomoce zakupione w ramach projektu; ogromną rolę odgrywa wykorzystanie technologii informatycznej- laptopy wraz z oprogramowaniem- cenionym programem logopedycznym LOGOPEDIA Young Digital Planet. Dzieci intensywnie ćwiczą sprawność artykulatorów z wykorzystaniem opowiadań logopedycznych, celem świadomego układania artykulatorów do prawidłowej realizacji poszczególnych głosek. Zapoznanie z prawidłowym wzorcem mowy następuje poprzez prezentację multimedialną, a także w oparciu o labiogramy również zakupione w ramach projektu. Wykorzystywany jest szereg pomocy obrazkowych- karty logopedyczne- stymuluje się pamięć dzieci. Ogromna ilość pomocy w postaci pozycji książkowych wykorzystywanych jest zarówno do inspirowania prowadzenia zajęć w ramach projektu, a także wykorzystywane są do prowadzenia terapii logopedycznej w ramach pracy logopedy w przedszkolu. Do każdych zajęć wykorzystuje się „Mini orkiestrę” zawierającą komplet instrumentów muzycznych, celem kształtowania słuchu dzieci.

Zajęcia odbywają się systematycznie w ustalonych wcześniej terminach, zgodnie z założeniami programowymi. O każdych zajęciach rodzice poinformowani są indywidualnie- pisemnie. Prowadzone były rozmowy z rodzicami podczas zebrań grupowych, informujące o sposobie realizacji projektu, a także udzielano na bieżąco odpowiedzi na wszelkie zapytania rodziców. W miesiącu kwietniu odbyły się  zajęcia otwarte dla rodziców zgodnie z założeniami projektu.

Zajęcia techniczno - przyrodnicze z wykorzystaniem TIK - GUMOWE JAJKO

ZAJĘCIA TECHNICZNO - PRZYRODNICZE Z WYKORZYSTANIEM TIK

 

Zajęcia z zakresu realizacji zajęć  techniczno – przyrodniczych z wykorzystaniem TIK  dla dzieci uczęszczających do Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu i Żuławce Sztumskiej.

 

Prowadząca: Wioleta Czechowska

 

Termin realizacji: od listopada 2017 do stycznia 2018r.

 

Praca prowadzona była z dziećmi w wieku od  3 do 6 lat z podziałem na grupy:

 

- 18 grup po 5 dzieci – Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

 

- 9 grup po 4 dzieci – Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

 

- 4 grupy po 5 dzieci – Żuławka Sztumska

 

Łącznie 146 dzieci.

 

Zajęcia realizowane były w godzinach od 8:00 – 17:00.

 

Efekt: rozwijanie kompetencji kluczowych, tj. podstawowych kompetencji przyrodniczych, technicznych w stopniu dostosowanym do możliwości wieku przedszkolnego.

 

Zrealizowane treści są zgodne z programem opracowanym przez nauczyciela i dotyczyły następujących treści:

 

1.      „ Gumowe jajko, czyli co potrafi zdziałać ocet?” – obserwacja interakcji jajka z octem.

 

2.      „ Pienisty potwór” – badanie wytwarzania gazów podczas mieszania określonych substancji.

 

3.      „ Znikająca woda” – badanie ciśnienia wody.

 

4.      „ Spalanie a tlen” – co jest potrzebne by palił się ogień; poznanie zasad bezpiecznego postępowania z ogniem.

 

5.      „ Konserwowania żywności” – dlaczego w doświadczeniu woda jest mętna? Oglądanie przez mikroskop i kule zoom różnych produktów spożywczych.

 

6.      „ Telefon” – dzięki czemu docierają dźwięki.

 

Podczas zajęć wykorzystywane były następujące środki dydaktyczne zakupione w ramach realizacji projektu:

 

- materiały dydaktyczne: plansze, zdjęcia, bajki edukacyjne , piosenki, zadania, plakaty

 

- przedmioty potrzebne do realizacji eksperymentów, doświadczeń – mikroskopy, lupy, kule ZOOMY,

 

- płyty z piosenkami, ciekawostki ze stron internetowych i programów edukacyjnych

 

- audiobooki: „Skąd się wzięło pisklę w jajku?„ Ciepło zimno. Zagadka Fahrenheita”; „Inżynier Ciućma – czyli śrubka, młotek i przemądrzałe roboty”;

 

- płyty tematyczne do gier:  Mądre dziecko – Mam 4-5 l i 6-7 l; Mała akademia przedszkolaka; Akademia umysłu junior – jesień, zima

 

- programy multimedialne: Mała Akademia Przedszkolaka, Mądra głowa przedszkolaka, Mądre dziecko myślę, tworzę i wiem; Bystry przedszkolak Mapeciątka,

 

- Klocki kolorowe do układania i budowania, śrubki i nakrętki,

 

-Układanki – nakładka na ziemi, nakładka na niebie

 

- Mała encyklopedia nauki; ilustrowana encyklopedia pojazdów „ Samochody, pociągi, okręty, samoloty”; Encyklopedia odkryć i wynalazków; Gdyby jajko mogło mówić … i inne opowieści; Bawię się w przyrodę

 

- Komputer

 

Tematy szkoleń w jakich brałam udział w ramach realizacji projektu, to:

 

- „ Rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci”

 

- „ Szkolenie z zakresu prowadzenia zajęć z użyciem TIK”

 

W ramach przeprowadzonych  zajęć techniczno – przyrodniczych z wykorzystaniem TIK dzieci głównym celem było rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody, oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych. Uważam, że cel został osiągnięty, gdyż dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach badawczych , cierpliwie czekały na swój udział w zajęciach. Formułowały spostrzeżenia i wnioski, posługiwały się prostymi narzędziami oraz podejmowały  prób samodzielnego wykonywania eksperymentów pod okiem nauczyciela. Zrealizowane zajęcia dawały dzieciom wiele radości i satysfakcji co najbardziej widoczne było podczas trwania zajęć oraz w rozmowach z rodzicami.

 

 

Wzmacnianie postaw kreatywnych i innowacyjnych u uczniów

Koło przyrodnicze w Żuławce - tematy zajęć:

 1. Co to jest woda? : poznawanie znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin, poznawanie właściwości wody i jej różnych stanów:  skraplanie , zamiana wody w lód , topienie lodu , rozpuszczanie i krystalizacja soli i cukru w wodzie.
 2. Co to jest galaktyka? - poznanie roli słońca, charakterystyczne cechy planet krążących wokół Słońca. - Dostrzeganie pozytywnych i negatywnych skutków działania promieni Słonecznych. - Poznanie przyczyn powstawania pożarów, uświadomienie oszczędzania energii poprzez wyłączanie zbędnego oświetlenia i urządzeń elektrycznych, zapoznanie z wybranymi urządzeniami elektrycznymi.
 3. Co to jest powietrze? - Dostrzeganie istnienia powietrza w otoczeniu ,zabawy badawcze z balonem, wiatraczkiem, chorągiewką,  wdychanie i wydychanie powietrza, dmuchanie na kartki. Poznanie źródeł zanieczyszczeń powietrza typu: spaliny samochodowe, środki chemiczne. Posadzenie i opieka roślin doniczkowych; informacja dotycząca dostarczenia tlenu przez rośliny.
 4. Co to jest gleba ?-  Prowadzenie obserwacji gleby • zrozumienie znaczenia gleby dla wzrostu organizmów w niej żyjących, • obserwowanie zmian konsystencji ziemi w zależności od pory roku i stanu pogody, - „Wiosenna pogoda” – badanie przepuszczalności gleby: piasek, glina ziemia torf. Wybór ziemi odpowiedniej do przesadzenia kwiatów. - Podejmowania działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia gleby. • zrozumienie szkodliwego oddziaływania odpadów na środowisko przyrodnicze.
 5. Bliższe poznanie ekosystemów roślinnych (sad, ogród, las, park, łąka, pole),  Obserwacja rozwoju roślin ,zapoznanie z cyklem rozwojowym roślin,  założenie hodowli cebuli, fasoli…; prowadzenie systematycznej obserwacji,  uświadomienie roli wody, powietrza i słońca dla rozwoju roślin - Zrozumienie znaczenia ochrony wybranych roślin w Polsce, przestrzeganie zakazu ich zrywania.
 6. Zdrowa żywność - układanie jadłospisu, pokaz wzrostu wybranych roślin od nasionka do dojrzałej postaci, wysiew w ziemię nasion. Badanie koloru warzyw: burak, marchew, pomidor.
 7. Zrozumienie potrzeby ograniczania ilości śmieci wykorzystując np. opakowania wielokrotnego użytku (szklane słoiki, butelki) , wdrażanie do wyrzucania śmiecie tylko w miejscach do tego przeznaczonych (kosze na śmieci) ; poznanie zasad segregacji śmieci , poznanie rodzajów odpadów wytworzonych przez człowieka i uświadomienie korzyści jakie płyną z powtórnego zagospodarowania odpadów . Poznanie cyklu produkcji papier • „Ze starego - nowe”: wzbogacenie słownictwa dzieci o wyraz „recykling” .
 8. Przyroda się obudziła - zabawa badawcza : porównywanie gałązek drzew w sali i na dworze. Poznanie nazw i wyglądy kwiatów wiosennych -  porządkowanie terenu wokół przedszkola oraz jego zagospodarowanie : rabaty kwiatowe.
 9. Zwierzęta małe i duże - Rozróżnianie i nazywanie wybranych gatunków ,zwierząt domowych i hodowlanych , zwierząt chronionych w Polsce ,zwierząt żyjących w różnych środowiskach przyrodniczych, np. w lesie, na łące, w morzu. Zapoznanie z życiem wybranych zwierząt -  obserwowanie wybranych zwierząt w ich naturalnym środowisku np. gospodarstwo.
 10. Obserwacje przyrodnicze z wykorzystaniem lupy i mikroskopu – spacery i wycieczki w okolicach przedszkola. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych na wybranym materiale przyrodniczym z wykorzystaniem lup i mikroskopu.
 11. Badawcze zabawy z kolorami -  samodzielne odkrywanie i doświadczanie  przez dzieci (uzyskiwanie kolorów; wyjaśnienie  zjawiska tęczy). Na zakończenie  „Quiz ekologiczny” – posumowanie zdobytej wiedzy; wręczenie odznaki „Małego ekologa”.

Wzmacnianie postaw kreatywnych i innowacyjnych u uczniów

Cele działań edukacyjnych. Cel główny :

 Celem zajęć jest wspieranie, rozwijanie oraz stymulacja kreatywności twórczej dzieci w wieku przedszkolnym. Oprócz tego program ma za zadanie zachęcić dzieci do podejmowania wszelkich działań, które przyczyniają się do zwiększenia ich potencjału twórczego. Realizacja tychże działań będzie się dokonywać w oparciu o metody polegające na praktycznych działaniach dzieci.

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie umiejętności wyrażania swoich przeżyć emocjonalnych za pomocą środków artystycznych,
 • rozwijanie zmysłu spostrzegawczości, wrażliwości oraz indywidualnych zdolności twórczych,
 • kształtowanie umiejętności poszanowania pomysłów innych członków grupy i indywidualnej postawy wobec sztuki,
 • rozwijanie umiejętności odbierania przedmiotów i zjawisk w sposób polisensoryczny,
 • pobudzanie zdolności i możliwości twórczych,
 • uświadamianie uczestnikom ich potencjału twórczego, wzmacnianie poczucia własnej wartości, wskazywanie „mocnych stron”, możliwość przeżycia satysfakcji z pracy twórczej i jej efektów,
 • uwrażliwianie na piękno otaczającego świata, wzbudzanie przeżyć estetycznych,
 • poznanie różnych technik plastycznych,
 • rozwijanie zainteresowań i kształcenie kreatywności,
 • wzmacnianie postaw kreatywnych i innowacyjnych u dzieci poprzez realizowane działania.

Sposób organizacji działań.

Formy zajęć:  indywidualna (jednolita, zróżnicowana) , grupowa (jednolita, zróżnicowana),

 zespołowa

Metody:

 • Metoda samodzielnych doświadczeń – stwarzanie dzieciom warunków do swobodnego wypowiadania się, poszukiwania i bezpośredniego przeżywania,
 • Metoda zadań stawianych do wykonania –  pobudzenie aktywności i kreatywności,  mobilizowanie dzieci do skupienia uwagi,  zachęcanie do podejmowanie określonych zadań twórczych,

 

II. Techniki plastyczne/ realizowane treści:

 • malowanie kolorową pianą ( samodzielny wytwór dzieci) oraz rozdmuchiwanie kleksa z farby za pomocą słomki,
 • wykonanie sensorycznej butelki,
 • malowanie farbą połączoną z pastą do zębów/pianką do golenia  i wodą,
 • zimowy collage z różnych materiałów,
 • malowanie folią bąbelkową,
 • "Łapacz snów" wykonany z papierowych talerzy, sznurków, piórek.

ZAJĘCIA Z ZAKRESU REALIZACJI Z ZAKRESU WZMACNIANIA ODPOWIEDNICH POSTAW, KREATYWNOŚCI, INNOWACYJNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI PRACY ZESPOŁOWEJ DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO TĘCZOWEGO PRZEDSZKOLA W DZIERZGONIU I ŻUŁAWCE SZTUMSKIEJ.Prowadząca : Krystyna Szewczun

Wiek dzieci od 3 do 6 lat,

Termin realizacji: od: styczeń 2018 r. do maja 2018 r.
                                            ( w trakcie realizacji)

Praca prowadzona jest z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat, w grupie 20 osobowej, trzy godziny w miesiącu.


Opis zajęcia: zajęcia mające na celu budzenie i rozwijanie możliwości, wiedzy i umiejętności dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w takim stopniu aby niwelować różnice
w poziomie w stosunku do dzieci uczęszczających na zajęcia rozwijające.

       Prowadzone zajęcia z zakresu „Wzmacniania odpowiednich postaw, kreatywności, innowacyjności i umiejętności pracy zespołowej” są realizowane zgodnie z programem opracowanym przez nauczycielkę  pt.” Jaki jestem, jaki będę, jaki chcę być.”.
Po dokonanej obserwacji przez nauczycielki i rozmowach z nimi, dokonałam wyboru dzieci zgłoszonych przez rodziców do projektu, które miały pewne trudności z uspołecznieniem, współpracą w grupie oraz  

Do chwili obecnej przeprowadziłam z dziećmi następujące tematy zajęć:

            1.„Dzieła z odpadów”
2.„W zimowej krainie”
3.„Razem weselej”
4. „Papierowi czarodzieje”
5.”Stuk – puk jak puka lód”
6.„Ja i miś”
7.„Rusz głową zabawy słowne”
8.„Chętnie się z Tobą podzielę”.

         
         Podczas zajęć wykorzystywane są następujące środki dydaktyczne zakupione
 w ramach realizacji projektu :
-  Tablica magnetyczna. Biała, suchościeralna
- Przesuwanka Drzewo – dużo, usprawniającego motorykę ręki dziecka.
- Zestaw do nawlekania – 12 drewnianych klocków i sznurek do przewlekania.
- Poducha Świnka, wypełnienie kulkami silikonowymi o właściwościach statycznych.         
- Zrób domowego zwierzaka, w zestawie – 12 malowanych drewnianych elementów
  Elementów , 9 drewnianych śrub, 9 drewnianych nakładek.
- Leśna wieża, zabawka wykonana z drewna,
- Przewlekane figury, zestaw drewnianych przekładanek
-
- labirynt na nogę „Wąż”
- drukarka OKI MC532DN + moduł wifi
- urządzenie wielofunkcyjne BROTHER
- tablica interaktywna SMART
- laptop  DELL

 W ramach realizacji zajęć kompetencji emocjonalnych będą się odbywać w maju zajęcia otwarte z rodzicami.

Temat szkolenia, w którym uczestniczyłam: „Szkolenie w zakresie prowadzenia zajęć
z użyciem TIK”.

     Dziecko wchodzące w wiek  przedszkolny boryka się z różnymi problemami otaczającego go świata.  Dzięki poznaniu siebie i swojego otoczenia dziecko zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności. Naszą rolą jako nauczycieli jest dbałość  o wszechstronny rozwój dziecka. Ale co mają zrobić dzieci, które już na początku swojego rozwoju mają problemy
 z przyswajaniem wiedzy, różnorodnych umiejętności, które niezbędne będą w późniejszym życiu. Prowadzone są  różne działania organizowane przez rodziców, nauczycieli, specjalistów, którzy mają na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dziecka.
I właśnie uczestnictwo wybranych przeze mnie dzieci w tym projekcie z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych, narzędzi TIK, zabawek już w znacznym stopniu wpłynęła na dzieci niezwykle pozytywnie.
Zespołowe formy pracy nauczyły dzieci współdziałania w grupie, dostrzegły, że bawiąc się, ucząc w grupie dążą do tego samego celu, wspólnego celu. W trakcie prowadzenia zajęć dzieci wymyślały swoje sposoby na realizację określonego zadania (kreatywność).
   Uczestnictwo dzieci w /w zajęciu wpłynęło na rozwój intelektualny
i emocjonalny. Zdobyły nowe umiejętności, np. podejmowanie prostych decyzji (niezależne myślenie jest ważnym aspektem kreatywności np. wybór zabawki lub materiałów do wykonania postaci z odpadów). Radość i uśmiech oraz zaangażowanie towarzyszyły dzieciom podczas realizacji zadań i zabaw.

ZAJĘCIA Z ZAKRESU REALIZACJI Z ZAKRESU KOMPETENCJI EMOCJONALNYCH DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCHC DO TĘCZOWEGO PRZEDSZKOLA W DZIERZGONIU I ŻUŁAWCE SZTUMSKIEJ.


Prowadząca : Krystyna Szewczun

Wiek dzieci od 3 do 6 lat,

Termin realizacji: od: styczeń 2018 r. do maja 2018 r.
                                            ( w trakcie realizacji)

Praca prowadzona jest z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat, w grupie 20 osobowej, trzy godziny w miesiącu.


Opis zajęcia: zajęcia mające na celu budzenie i rozwijanie możliwości, wiedzy i umiejętności dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w takim stopniu aby niwelować różnice
w poziomie w stosunku do dzieci uczęszczających na zajęcia rozwijające.


       Prowadzone zajęcia z zakresu „Kompetencji emocjonalnych” są realizowane zgodnie
z programem opracowanym przez nauczycielkę  pt. „Poznajemy nasze emocje”.
Po dokonanej obserwacji przez nauczycielki i rozmowach z nimi, dokonałam wyboru dzieci zgłoszonych przez rodziców do projektu, które miały problemy z emocjami, były nieśmiałe, skryte i zagubione.

Do chwili obecnej przeprowadziłam z dziećmi następujące tematy zajęć:

 „Poczucie szczęścia”
„Jak okazać, że kogoś lubię”
„Małe i duże smuteczki”,
„Radzimy sobie ze złością”
„Magiczne słowo przepraszam”
„Nie obrażaj mnie”
„Nie czyń drugiemu co Tobie niemiłe”
„Chętnie się z Tobą podzielę”.

         
         Podczas zajęć wykorzystywane są następujące środki dydaktyczne zakupione
 w ramach realizacji projektu :
-  „Bajki terapeutyczne … na dobry dzień i jeszcze lepsze jutro”- Barbara Stańczuk
- „Emocjonalki. Bajki psychoterapeutyczne”. Parcheta – Kołoszuk Małgorzata.
- „Garść radości, szczypta złośći”, Kołyszko Wojciech, Tomaszewska Jovanka – zabawy i ćwiczenia pomagające zrozumieć i oswoić emocje.
- Bajkowe pacynki – Zwierzątka, zestaw zawiera postacie: niedźwiedzia, lisa, zająca,             myszkę i żabę.
- klocki ażurowe Kwiatki
- marionetki „ Czarodziej, Księżniczka, Książę, Król  do zabawy dla dzieci
- labirynt na nogi „Ślimaczki”
- labirynt na nogę „Wąż”
- drukarka OKI MC532DN + moduł wifi
- urządzenie wielofunkcyjne BROTHER
- tablica interaktywna SMART
- laptop  DELL

 W ramach realizacji zajęć kompetencji emocjonalnych będą się odbywać w maju zajęcia otwarte z rodzicami.

Temat szkolenia, w którym uczestniczyłam: „Szkolenie w zakresie prowadzenia zajęć
z użyciem TIK”.

      Poprzez realizację w/ w tematów zajęć dzieci w pewnym stopniu nabyły już, ukształtowały pozytywny obraz samego siebie poprzez nazywanie, rozpoznawanie takich uczuć jak: szczęście, smutek, złość i radość. Dzieci, choć wydają nam się wrażliwsze i bardziej emocjonalne, okazują swoje uczucia i nastroje w sposób bardzo spontaniczny, ale nierzadko nieadekwatnie do sytuacji. Nie wiedzą, skąd biorą się ich uczucia, jak sobie z nimi radzić i kierować. Jeśli nie zapewni się im odpowiedniej wiedzy i umiejętności w tym zakresie, to taki stan rzeczy może stać się przyczyną wielu zaburzeń w rozwoju psychicznym dziecka. Osoba nie potrafiąca identyfikować własnych uczuć, nie będzie też potrafiła wczuwać się w nastroje, emocje i potrzeby innych ludzi.
Przeprowadzając te zajęcia dzieci były przekonane, że np. płacz to coś złego i nie można tego robić. Dopiero po realizacji np. zajęcia „Małe i duże smuteczki”, dzieci dowiedziały się, że aby minął nam smutek, złość to płacz nie jest niczym złym i można a nawet trzeba sobie popłakać. Dzieci uczestniczące w /w zajęciach nie od razu potrafiły okazywać swoje emocje, ale zastosowanie odpowiednich metod, a nawet zachęt oraz przede wszystkim zabaw ruchowych, ale oczywiście związanych z aktualną tematyką, przyczyniło się, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, stały się bardziej otwarte, pytają się co znowu Pani ma dla nas ciekawego.
 W czasie rozmów z rodzicami, stwierdzili, że bardzo są zadowoleni z uczestnictwa ich dzieci w projekcie.

Przedsiębiorczość dla dzieci

Dzięki udziałowi w zajęciach „Przedsiębiorczość dla dzieci” dzieci zyskują nie tylko wiedze o procesach ekonomicznych np. kupowanie, formy płacenia, oszczędzanie, ale przede wszystkim zaczynają świadomie i rozważnie uczestniczyć w tych procesach. Podczas zajęć dzieci wzmacniają też kompetencje matematyczne, językowe i społeczne, co ułatwia im start w szkole.

 

Cele ogólne projektu :

 • promowanie idei przedsiębiorczości wśród dzieci w wieku przedszkolnym,
 • zdobywanie wiedzy z szeroko pojętej edukacji ekonomicznej
 • zwiększenie świadomości odbioru przekazu reklamowego
 • kształtowanie nawyku racjonalnego gospodarowania pieniędzmi
 • poznanie historii pieniądza
 • kształtowanie pomysłowości i poszukania nowych rozwiązań
 • nabywanie umiejętności planowania zakupów oraz ich wartościowania
 • klasyfikowanie towarów ze względu na ich ważność i przeznaczenie
 • rozumienie, że ilość pieniędzy jest ograniczona
 • zdobywanie/utrwalanie wiedzy dotyczącej sklepu, kupowania, zachowania się w sklepach
 • rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo - -ruchowej
 • kształtowanie świadomości ekologicznej

 

Dotychczas odbyły się zajęcia o następującej tematyce

 1. Wesołe zabawy z Krasnalem Złotóweczką.
 2. Siła nabywcza 1 złotego – wycieczki do sklepów
 3. Krasnal Złotóweczka i jego rodzeństwo
 4. Gdzie się schował Krasnal Złotóweczka i jego rodzina – wycieczka do Banku
 5. Krasnal Złotóweczka i jego bogaci krewni
 6. Basia i pieniądze – poznawanie treści książeczki i pojęć – reklama, promocja
 7. Zabawy uczące przedsiębiorczości – Mały innowator – twórcze zabawy ze spinaczem biurowym.
 8. Tworzymy listę zakupów na śniadanie za 10 zł
 9. Poznawanie historii człowieka który stworzył klocki Lego – wykorzystanie tablicy multimedialnej i komputera
 10. Zabawy w sklep, bankomat – używanie toreb ekologicznych
 11. Uczymy się oszczędzania – wprowadzenie skarbonek

Ponadto były poczęstunki ciasteczkami i napojami.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Klasyfikowanie figur geometrycznych ze względu na kolor, kształt i wielkość. Rysowanie figur geometrycznych po śladzie.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Kreślenie w powietrzu duzych płynnych ruchów, oraz po torze "Leniwej ósemki", rysowanie po śladzie "Leniwej ósemki" w rytmie muzyki relaksacyjnej z Kinezjologii Edukacyjnej. Kreślenie zgodnie z kierunkiem pisania i uaktywnianie obu połkul mózgowych podczas metody P. Deninnsona.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci  z zaburzeniami                                      i odchyleniami rozwoju  lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Prowadzący zajęcia:  mgr Małgorzata Bernacka

Termin realizacji: od 1.11.2017r  do  31.V.2018r

       W ramach projektu „ Wzmacniamy gminne przedszkola – cykl kompleksowych działań na rzecz rozwoju i poprawy jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Dzierzgoń” odbywają się zajęcia korekcyjno –kompensacyjne dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwoju lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się z dziećmi uczęszczającymi do Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu na ulicy Słowackiego 4, w grupach 5-godzinnych na ulicy Krzywej oraz w oddziale przedszkolnym w Żuławce Sztumskiej.

        Praca prowadzona jest w XVII grupach, z tego w XIV grupach w placówce w Dzierzgoniu, zaś w I,II,III grupie prowadzę zajęcia w oddziale w Żuławce Szt. Grupy głównie utworzone są po 8-ro i 7-ro dzieci, jest jedna grupa licząca 9-ro dzieci i jedna z 6-rgiem. W moich zajęciach biorą udział dzieci ze wszystkich grup wiekowych, tj. 3,4,5 i 6-latki. Zajęcia odbywają się od godziny 7:00 i trwają do 16:10.

          Rodzice są powiadamiani pisemnie o terminach zajęć w danym miesiącu. Prowadzę obowiązującą mnie dokumentację: napisałam program, na bieżąco prowadzę dzienniki zajęć, przygotowuję plany pracy  na każdy miesiąc, dokumentuję fotograficznie prowadzone zajęcia,  które są  umieszczane w Internecie  na Facebooku a także na stronie internetowej Tęczowego Przedszkola w Zakładce PROJEKT.

          Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne prowadzone są zgodnie z realizacją programu, którego głównym celem jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i wyrównywanie szans edukacyjnych.

      Natomiast cele ogólne dotyczą:

 1. Stymulowania rozwoju dzieci
 2. Rozwijania zaburzonych funkcji percepcyjno - motorycznych, percepcji wzrokowej oraz percepcji słuchowej.
 3. Rozwijanie motoryki dużej i malej
 4. Motywowanie do wysiłku umysłowego.

 

Treści zajęć realizowane są zgodnie z założeniami programu:

 1. Temat: „W świecie bajki” – zabawy rozwijające mowę i myślenie.
 2. Temat: Usprawnianie analizatora słuchowego z wykorzystaniem dźwiękowych „Zwierząt  domowych”.
 3. Temat: „Worek mikołaja”-  wydzieranka wyklejanka na temat określony. Naklejanie prezentów w „worku” – przeliczanie w zakresie 4 elementów( dzieci młodsze).
 4. Temat: Rozwijanie percepcji dłoni i palców – malowanie palcem na temat „ Buty Mikołaja”, „Choinka”.
 5. Temat: Wydzieranka –wyklejanka na temat „ Sanie Mikołaja”.
 6. Temat: Rozwijanie syntezy i analizy wzrokowej w trakcie układania puzzli piankowych „Kraina Lodu”.
 7. Temat: „Legenda o choince” – wdrażanie do uważnego słuchani nauczycielki, powiadanie n temat treści utworu. Łączenie kropek linią ciągłą na temat „Choinka”.
 8. Temat: „Baloniki i fajerwerki” – rysowanie kół kierunkowych jedną ręką, rysowanie obiema rękami jednocześnie. Rysowanie fajerwerków.- wyrabianie płynności i harmini ruchów rąk (ruchy okrężne). Ozdabianie wydzieranką baloników.
 9. Temat: Uczenie poprawnej wymowy, doskonalenie analizy i syntezy słuchowej, ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej na podstawie                „ Domina logopedyczno- obrazkowo-wyrazowego”.
 10. Temat: ćwiczenia ortofoniczne i oddechowe.
 11.  Temat: Kreślenie w powietrzu dużych płynnych i swobodnych ruchów, rysowanie po śladzie „Leniwej Ósemki” w rytmie muzyki z Kinezjologii  Edukacyjnej. Kreślenie zgodnie z kierunkiem pisania. Uaktywnianie obu półkul mózgowych.
 12.  Temat: Uważne słuchanie, identyfikowanie, różnicowanie i zapamiętywanie dźwięków. Rozwijanie pamięci słuchowej oraz koordynacji wzrokowo -słuchowo-ruchowej na podst. gry „ Pamięć dźwiękowa”.
 13.  Temat: Rozwijanie sprawności manualnych, uruchamianie procesów analizy i syntezy wzrokowej na podstawie układanki „Patyczaki”. Nazywanie pojęć :długi, krótki; cienki-gruby. Przeliczanie w zakresie 8 elementów. Utrwalenie kolorów.
 14.  Temat: Opanowanie umiejętności analizy słów na sylaby na głoski. Rozwijanie słuchu fonematycznego, mowy i myślenia.
 15.  Temat: Kształtowanie ogólnej spostrzegawczości wzrokowej na odstawie wyszukiwania różnic oraz podobieństw między ilustracjami różniącymi się kilkoma szczegółami.
 16.  Temat: „Wróbelki zimą” – zabawa rytmiczna. Naśladowanie ruchem dźwięków wysokich i niskich.
 17. Temat: Ćwiczenia usprawniające zaburzoną sprawność manualną- kreślenie linii prostych (pionowych i poziomych), skośnych , łamanych i owalnych w powietrzu i na płaszczyźnie kartki o dużym formacie papieru.
 18.  Temat: Ćwiczenia percepcji wzrokowej z „Bałwankiem”- doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego, doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej.
 19.  Temat: Rozwijanie sprawności manualnej  - lepienie z plasteliny wałeczków, węży, ślimaków, kul, bałwanków. Ozdabianie plasteliną jednej z figur geometrycznyh9 dzieci starsze).
 20.  Temat: Klasyfikowanie figur geometrycznych ze względu na kształt, kolor, wielkość. Rysowanie po śladzie figury geometryczne.
 21.  Temat: Rysowanie przez kalkę- kopiowanie wzorów litero podobnych.
 22.  Temat: Rozładowanie napięcia poprzez wyciszanie i relaksację dziecka. Wykorzystanie Programy „Aktywności i Świadomości Ciała” Knillów.
 23.  Ćwiczenia orientacji w przestrzeni- określanie położenia przedmiotów w przestrzeni względem siebie i względem innych.
 24.  Słuchanie bajki terapeutycznej wg Marii Molickiej „Zagubiony Promyczek”- przezwyciężanie lęku, uczenie radzenia sobie z trudnymi emocjonalnymi zdarzeniami, wspieranie dziecka w sytuacjach trudnych.

 

Jedną z zachęt do zajęć w realizacji Projektu jest  poczęstunek dla naszych przedszkolaków, z którego czasem dzieci korzystają.

         Efektem mojej pracy jest wsparcie rozwoju potrzebujących dzieci w zakresie rozpoznawania i usuwania przyczyn trudności w uczeniu się dziecka, wyrównywanie braków oraz rozwijanie pozytywnej motywacji do działania.

        Uważam, że prowadzone zajęcia w ramach Projektu wpłynęły pozytywnie na wszystkie dzieci biorące w nich udział. Dzieci chętnie w nich uczestniczą i myślę że rodzice są zadowoleni, że ich dzieci pogłębiają swoją wiedzę i rozwijają swoje umiejętności edukacyjne.

      Brałam udział w szkoleniach w ramach projektu „ Wzmacniamy gminne przedszkola –cykl kompleksowych działań na rzecz rozwoju i poprawy edukacji przedszkolnej w Gminie Dzierzgoń”. Tematy szkoleń:                                                                              

ü Rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym”

ü Warsztaty szkoleniowe w zakresie prowadzenia zajęć z użyciem TIK

 

     W miesiącu kwietniu odbędą się zajęcia otwarte dla rodziców w każdej grupie, jak również zajęcie, na które została zaproszona Pani Burmistrz E. Domańska.

    W trakcie pracy z dziećmi wykorzystuję wiele pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach realizacji Projektu, jak i wiele innych  przygotowywanych i organizowanych we własnym zakresie.

                                                    Pomoce dydaktyczne

 • Domino logopedyczne – obrazkowe.
 • Historyjki  obrazkowe – Co po czym?
 • Karty do ćwiczeń słuchu fonemowego
 • Memory
 • Domino- sylabowo-logopedyczne
 • Zestaw do nawlekania- 12 drewnianych klocków i sznurek – Pojazdy
 • Zestaw do nawlekania – Safari – 12 drewnianych klocków i sznurek do przewlekania
 • Poducha  Świnka . Wypełnienie kulkami o właściwościach statycznych
 • Ściskacz sensoryczny – Obręcz
 • Twister sensoryczny
 • Zrób domowego zwierzaka- W zestawie 12 malowanych drewnianych elementów- śrub i nakładek
 • Śrubki i nakrętki – zestaw do umiejętności motorycznych
 • Przewlekane figury – Zestaw drewnianych przekładanek
 • Junior Geostix – 200 patyczków  w ośmiu kolorach („Patyczaki”)
 • Zwierzęce odgłosy- Skrzyneczki dźwiękowe
 • Dźwiękowe kostki instrumentalne
 • Puszki dźwiękowe- drewniane puszki z uchwytami
 • Pamięć dźwiękowa
 • Liczydła
 • Klocki ażurkowe - kwiatki
 • Piankowy dywan – W krainie Lodu
 • Zwierzątka- puzzle dla maluszków
 • Znajdź różnice,  Tullet Harve
 • Zwierzęta Małe- duże Przeciwieństwa
 • Zwierzęta. Kolory
 • Książka- Bezpiecznie przez życie, czyli jak uczyć dziecko unikania zagrożeń
 • Książka- Bajki terapeutyczne… na dobry dzień i jeszcze lepsze jutro Stańczuk  Barbara
 • Wierszyki dydaktyczne „Wiosna ,lato,  jesień, zima”
 • Zabawy i ćwiczenia pomagające zrozumieć swoje emocje
 • Pacynki z nogami  i bajkowe pacynki
 • Duże pionki z gąbki do gry w warcaby
 • Klocki Dienesea
 •  Różne plansze, historyjki obrazkowe, różne karty pracy, zagadki, figury geometryczne,
 • karki o różnym formacie kredki, mazaki , farby, ołówki, klej, ilustracje tematyczne, teksty literackie ,
 •  pyty CD, magnetofon, nagrania muzyczne, komputer, drukarkę,

 Środki plastyczne-wycinanki, nożyczki , nożyczki, pl

Innowacyjna nauka języka angielskiego

Przyjęcie urodzinowe – poznanie słownictwa związanego z urodzinami , składanie życzeń urodzinowych, ćw.oddechowe, zagadka dotykowa, wspólne śpiewanie piosenki Happy birthday, podziękowanie za wspólne zabawy, pożegnanie.

Innowacyjna nauka języka angielskiego

Dzikie zwierzęta -  poznanie wybranych nazw zwierząt poprzez zabawę muzyczno-ruchową ,nawlekanie usłyszanych nazw zwierząt na sznurek (drewniana nawlekanka) – zapewnienie kontaktu z j. angielskim w formie zabawowej, rozumienie ogólnego sensu prostych piosenek.

Innowacyjna nauka języka angielskiego

Codzienne czynności– poznanie nazw wybranych codziennych czynności w oparciu o grę edukacyjno-językową „Verb bingo”, Charades – zabawa w kalambury. Uatrakcyjnienie sposobu nauczania języka angielskiego poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych

Innowacyjna nauka języka angielskiego

Liczebniki  - poznanie liczebników głównych w języku angielskim w oparciu o zabawę muzyczno-ruchową ze śpiewem oraz zabawę „Please count with me” z wykorzystaniem mąki.

Innowacyjna nauka języka angielskiego

Kolory – utrwalenie znanych już kolorów w języku angielskim, poznanie nowego koloru „grey” poprzez zabawę badawczą ( mieszanie barw).

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Ćwiczenia percepcji wzrokowej z "Bałwankiem" - doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego, doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej. wyszukiwanie różnic pomiędzy dwoma obrazkami , wypowiadanie się na temat pory roku -zima.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Ćwiczenia usprawniające zaburzoną sprawnośc manualną- kreślenie linii prostych (pionowych i poziomych), krzywych, łamanych i kolistych w powietrzu i na płaszczyźnie kartki.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Opanowanie umijętności analizy słów na sylaby i na głoski: podział nazw obrazków na sylaby oraz na głoski, wydzielanie sylab w wyrazach, wystukiwanie na klockach. Rozwijanie słuchu, mowy i myślenia.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Opanowanie umijętności analizy słów na sylaby i na głoski: podział nazw obrazków na sylaby oraz na głoski, wydzielanie sylab w wyrazach, wystukiwanie na klockach. Rozwijanie słuchu, mowy i myślenia.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Rozwijanie sprawności manualnych, uruchamianie procesów analizy i syntezy wzrokowej na podstawie układanki  "Patyczaki". Przeliczanie w zakresie ośmiu. Nazywanie pojęć długi, krótki; cienki, gruby.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Uważne słuchanie, identyfikowanie i różnicowanie oraz zapamiętywanie dźwięków. Rozwijanie pamięci słuchowej oraz koordynacji  wzrokowo-słuchowo=ruchowej na podstawie gry " Pamięć dźwiękowa".

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Doskonalenie analizy i syntezy słuchwej wyrazów, a także doskonalenie spostrzegawczości wzrokowejz wykorzystaniem "Domina wyrazowo-obrazkowego -sz,cz,rz"

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Temat:"Legenda o choince" - wdrażanie do uważnego słuchania tekstu czytanego przez nauczycielkę, wypowiadanie się na temat wysłuchanego utworu. "Choinka"- łączenie kropek linią ciągłą rysunku choinki.

Koło zainteresowań - matematyczne

Mierzenie płynów w naczyniach, porównywanie pojemności przelanej wody w róznych naczyniach.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Sanie Mikołaja

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

"Worek Mikołaja"-ćwiczenia sprawności manualnych podczas rysowania po śladzie, ozdabianie  rysunku worka.Liczenie w zakresie 4 elementów. Naklejanie "prezentów" 

Zajęcia z zakresu efektywnego uczenia się

Nauka wiersza J. Brzechwy "Tydzień" metodą piktogramu - za pomocą rysunku uproszczonego.

Zajęcia z zakresu efektywnego uczenia się

Kolorowe kartki - zapamiętywanie kolorów przez asocjacje - wykorzystanie Łańcuchowej Metody Skojarzeń (tworzenie opowiadania)

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Temat: "Rozwijanie sprawności motorycznych podczas rysowania po sladach wykropkowane figury geometryczne"- ozdabianie figur wg poleceń nauczyciela oraz samodzielnie.

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Temat: "Odgłosy przyrody"- usprawnianie analizatora słuchowego.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

"W świecie bajki i baśni" - zabawy rozwijające mowę i myślenie.

Innowacyjna nauka języka angielskiego

Powitania, pożegnania, nastroje a zabawa z misiem, udział w scence sytuacyjnej, zabawy muzyczno-ruchowe. Zapewnienie kontaktu z językiem angielskim w formie zabawowej, stymulujące stopniowo proste wypowiedzi.

Rozwijanie kompetencji matematycznych

"Lubimy matematykę" - podstawowe wiadomości o zbiorach. To kolejne zajęcia w ramach realizacji projektu unijnego "Wzmacniamy gminne przedszkola"

Rozwijanie kompetencji matematycznych

Zajęcia pod tytułem " Zabawy z przestrzenią" podczas których wykorzystane zostały elementy metody Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej.( 1-17)

Koło zainteresowań - matematyczne

Temat: Wysokość, długość,szerokość. Rozróżnianie, porównywanie i porządkowanie przedmiotów o różnej wielkości, szerokości i długości.

Zajęcia z zakresu efektywnego uczenia się

Figura, która ożyła - kojarzenie kształtu figury trójkąta z otaczającym go światem.

Zajęcia z zakresu efektywnego uczenia się

Zapamiętywanie dziesięciu zabawek Łańcuchową Metodą Skojarzeń - tworzenie opowiadań

Zajęcia techniczno - przyrodnicze z wykorzystaniem TIK

Zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Zajęcia logopedyczne prowadzone przez logopedę Małgorzatę Jabłońską. "Zawody" to zajęcia, których celem było rozwijanie słuchu fonemowego, usprawnianie narządów mowy, utrwalanie prawidłowej artykulacji gł. [sz s].

Zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Zajęcia logopedyczne prowadzone przez logopedę Małgorzatę Jabłońską. "Spotkanie z samogłoskami" to tytuł spotkania, na którym dzieci wdrażane były do wyrazistej wymowy samogłosek ustnych, rozwijały słuch fonemowy oraz zapoznawały się z graficzną i dźwiękową formą samogłosek ustnych.

Zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Zajęcia logopedyczne prowadzone przez logopedę Małgorzatę Jabłońską. "Zimowy wiatr" to zajęcia dzięki, którym dzieci zapoznawały się z prawidłową wymową głoski "sz", usprawniały percepcję słuchową, utrwalały prawidłowy sposób połykania oraz kształtowały prawidłowy tor oddychania.

Zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Zajęcia logopedyczne prowadzone przez logopedę Małgorzatę Jabłońską. "Co misie robią zimą?" to zajęcia na których usprawnialiśmy narządy artykulacyjne, kształtowaliśmy właściwe nastawienie głosu, usprawnialiśmy koordynację wzrokowo-ruchową, utrwalaliśmy prawidłowy tor oddychania oraz ćwiczyliśmy pamięć.

Zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Zajęcia logopedyczne prowadzone przez logopedę Małgorzatę Jabłońską. "Mikołaj poznaje zwierzątka" to tytuł zajęć, których celem było rozwijanie umiejętności syntezy i analizy sylabowej, doskonalenie pamięci słuchowej oraz wdrażanie do koncentracji uwagi.

Zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Zajęcia logopedyczne prowadzone przez logopedę Małgorzatę Jabłońską. "Zabawy ze zwierzętami"-zajęcia, których celem między innymi było: rozwijanie słuchu fonemowego oraz koordynacji słuchowo-ruchowej.

Zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Zajęcia logopedyczne prowadzone przez logopedę Małgorzatę Jabłońską.  "Co pomaga nam poprawnie mówić?" to tytuł pierwszych zajęć, dzięki którym poznaliśmy aparat artykulacyjny i w jaki sposób z niego korzystamy.

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 - 2024 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu