top
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

DRODZY RODZICE

15 kwietnia 2021 r. o godz. 15.00 zostaną wywieszone w gablocie na budynku przedszkola na ul. Słowackiego 4 listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Tęczowego Przedszkola na rok szkolny 2021/2022 łącznie z Punktem Przedszkolnym w Żuławce Sztumskiej. Dzieci, które uczęszczają obecnie do naszego przedszkola, a Rodzice złożyli Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu w roku szkolnym 2021/2022 są przyjęte-lista tych dzieci nie jest podana do publicznej wiadomości


 


 

PROCEDURY PRZECIWEPIDEMICZNE

W TĘCZOWYM PRZEDSZKOLU W DZIERZGONIU

ZGODNE Z WYTYCZNYMI GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO Z DNIA 04.05.2020 R. pobierz

INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 

W TĘCZOWYM PRZEDSZKOLU W DZIERZGONIU

 


 

Galeria Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu


Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu
Facebook