topDZIEŃ OTWARTY

Serdecznie zapraszamy dzieci nowo przyjęte do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 wraz ze swoimi rodzicami/ opiekunami na zapoznanie się z naszą placówką i na wspólną zabawę. Czekamy na Was w dniu 12 maja (piątek) w godzinach 9.00-11.00 w budynku Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu na ul. Słowackiego 4 oraz w Punkcie Przedszkolnym w Żuławce Sztumskiej. Bardzo prosimy wziąć ze sobą obuwie zmienne.

Galeria Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu


Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 - 2023 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu