top
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

DRODZY RODZICE

Informujemy, iż w sierpniu 2021 nastąpi przerwa wakacyjna w funkcjonowaniu Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu.

W lipcu przedszkole będzie sprawowało opiekę nad dziećmi w formie dyżuru wakacyjnego.

Zapisy dzieci uczęszczających do naszego przedszkola na dyżur wakacyjny (LIPIEC 2021) będą przyjmowane mailowo: dyrektor@przedszkoledzierzgon.pl poprzez przesłanie Karty zgłoszenia lub złożenie jej do skrzynki na listy znajdującej się na ścianie budynku przedszkola ul. Słowackiego 4 w terminie: 12-25.05.2021. Karty zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej przedszkola lub od nauczycielek grup.

Dyżurem wakacyjnym mogą zostać objęte dzieci obojga pracujących rodziców/ opiekunów prawnych lub samotnie wychowującego i pracującego rodzica/ opiekuna prawnego Pobierz kartę

 


 

PROCEDURY PRZECIWEPIDEMICZNE

W TĘCZOWYM PRZEDSZKOLU W DZIERZGONIU

ZGODNE Z WYTYCZNYMI GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO Z DNIA 04.05.2020 R. pobierz

INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 

W TĘCZOWYM PRZEDSZKOLU W DZIERZGONIU

 


 

Galeria Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu


Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu
Facebook