Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

600 - 800 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, przygotowanie do śniadania, prace organizacyjne.
800 - 830 Śniadanie.
830 - 910 Zabawy i zajęcia indywidualne, praca w zespołach, czynności porządkowe.
910 - 1010 Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze.
1000 - 1130 Pobyt na powietrzu.
1115 - 1200 Obiad.
1215 - 1330 Odpoczynek, słuchanie muzyki, czytanie bajek w grupie najmłodszej.
1200 - 1230 Odpoczynek, słuchanie muzyki, czytanie bajek w grupach starszych.
1230 - 1330 W grupach starszych zabawy i zajęcia indywidualne, praca w zespołach, czynności opiekuńcze, porządkowo - gospodarcze.
1330 - 1400 Podwieczorek.
1400 - 1600 Rozchodzenie się dzieci, zabawy na powietrzu, w sali.
Facebook