Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

O Nas

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu” to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością.

Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Tęcza łączy dzieci o różnym stopniu rozwoju. Nasze przedszkole jest miejscem przyjaznego spotkania wszystkich dzieci. Uczy wzajemnej tolerancji, zrozumienia potrzeb i odrębności drugiego człowieka, niesienia wzajemnej pomocy, serdeczności, koleżeństwa, sprawiedliwości, ponoszenia odpowiedzialności za siebie i innych.

ZAPRASZAMY DO TĘCZOWEGO PRZEDSZKOLA W DZIERZGONIU.

Facebook