Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Rada Pedagogiczna
Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu.

mgr Małgorzata Bernacka
nauczyciel dyplomowany
mgr Wioleta Czechowska
nauczyciel mianowany
mgr Małgorzata Jabłońska
nauczyciel dyplomowany
lic. Beata Kowalczyk
nauczyciel kontraktowy
mgr Lucyna Królikowska
nauczyciel dyplomowany
mgr Agnieszka Lewandowska
nauczyciel mianowany
mgr Wiesława Machlik
nauczyciel dyplomowany
mgr Izabela Nowak
nauczyciel dyplomowany
mgr Patrycja Sidor
nauczyciel mianowany
mgr Mariola Sugalska
nauczyciel dyplomowany
mgr Małgorzata Szewczun
nauczyciel dyplomowany
mgr Daria Zima
nauczyciel kontraktowy
mgr Sylwia Żelesławska
nauczyciel stażysta
Facebook