ZNANI DZIERZGONIANIE

Dnia 2 czerwca 2014r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu dzieci z grup „Zielone Skrzaty”, „Błękitne Rybki” i „Żółte Słoneczka” uczestniczyły w spotkaniu z cyklu Znani Dzierzgonianie organizowanym przez Gminną Koalicję na Rzecz Rozwoju Bibliotek. Tym razem spotkanie poświęcone było piłkarzowi znanemu w całej Polsce Radosławowi Bartoszewiczowi. Dzieci obejrzały prezentację multimedialną dotyczącą życia sportowca, zadawały ciekawe pytania na które chętnie odpowiadał pan Radek. Następnie przedstawiły przygotowaną część artystyczną. Zakończeniem spotkania były autografy i wspólne zdjęcia z piłkarzem.

W. Machlik


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu