Zakończenie roku szkolnego

22 czerwca w Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017. Dla 66 naszych wychowanków był to ostatni dzień pobytu w przedszkolu. Pani dyrektor B. Koszewska podziękowała sponsorom, rodzicom oraz pracownikom przedszkola za wspólny wysiłek w wychowaniu dzieci oraz życzyła wszystkim słonecznych i bezpiecznych wakacji. Całość uświetnił program artystyczny przygotowany przez grupy „Błękitne Rybki”, „Niebieskie Smerfy, „Fioletowe Motylki”.


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu