ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

23 czerwca w Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016. Dla 12 naszych wychowanków był to ostatni dzień pobytu w przedszkolu. Pani dyrektor B. Koszewska wręczyła tym dzieciom dyplomy i niespodzianki. Wszystkim życzyła słonecznych i bezpiecznych wakacji, a wychowankom rozpoczynającym naukę w klasie pierwszej samych sukcesów w nauce. Natomiast pracownikom przedszkola oraz rodzicom podziękowała za wspólny wysiłek w wychowaniu dzieci. Całość uświetnił program artystyczny przygotowany przez grupy „Niebieskie Smerfy, „Fioletowe Motylki” i „Żółte Słoneczka” który treścią nawiązywał do nadchodzących wakacji.

W. Machlik


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu