Z wizytą w Bibliotece

„Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam wchodzę” – pod takim hasłem od 8 – 15 maja 2011 r. odbył się tydzień bibliotek w Polsce. Wszystkie dzieci z Tęczowego Przedszkola w czasie trwania \"Tygodnia Bibliotek\" gościły w Bibliotece w Dzierzgoniu. Przedszkolaki z zainteresowaniem słuchały ciekawostek o pracy w bibliotece, poznawały tajniki obsługi kserokopiarki, drukarki i komputerów. Panie pokazały dzieciom, że oprócz wypożyczania książek można wypożyczać również worki z zabawkami i grami edukacyjnymi, które biblioteka pozyskała jako grant z Fundacji J. A. Komeńskiego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Dziękujemy pracownikom Biblioteki za miłe przyjęcie i ciekawą pogadankę. Na pewno dzięki temu przedsięwzięciu dzieci częściej będą odwiedzać bibliotekę.


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu