WYSTĘPY PRZEDSZKOLAKÓW W KABARETACH SZKOLNYCH

Przedszkolaki po raz kolejny wzięły udział w Przeglądzie Kabaretów Szkolnych, który odbył się dnia 26 lutego odbył się w auli Zespołu Szkół im. C. K. Norwida. V Przegląd Kabaretów Szkolnych pod hasłem: „JĘZYK MEDIÓW”, zorganizowany został z inicjatywy Gminnej Koalicji na Rzecz Wspierania Rozwoju Bibliotek. W tym roku dzieci 6 letnie z grupy: „Błękitne Rybki” przedstawiły inscenizację wiersza pt.: „ Paweł i Gaweł” A. Fredry oraz zaprezentowały wiersz „ Chytra Sroka” W. Piechoty. Natomiast 5-latki z gr. „Zielone Skrzaty” inscenizowały wiersze Jana Brzechwy pt.: „ ZOO”, poza tym obie grupy improwizując ruchowo, zaśpiewały piosenkę pt.: „ Dżungla”.

Korzystając z okazji obejrzały występy kabaretów w wykonaniu nieco starszych uczniów z różnych dzierzgońskich placówek:

  • Szkoły Podstawowej
  • Gimnazjum im Jana Pawła II
  • Zespołu Szkół im C.K. Norwida
  • DOK

Po występach dzieci wróciły do przedszkola pełne wrażeń, z dyplomem, nagrodą oraz słodkim poczęstunkiem.

Nauczycielki grup: M. Bernacka, M. Sugalska


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu