Wspólne recytowanie oraz „Cały Dzierzgoń czyta dzieciom”

W dniu 15.01 2014 w Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu dzieci zgromadziły się na spotkaniu ph. WPÓLNE RECYTOWANIE. Poznały sylwetkę dziecięcej pisarki Doroty Gellner. Wspólnie wszystkie grupy wyrecytowały wiersz pt. Babcia, który w imieniu wszystkich babć przedszkolaków wysłuchała zaproszona na ten dzień pani Danuta Bielińska. Chóralne wyrecytowanie wiersza oraz wesołe piosenki dla babci bardzo się pani Danusi podobały i w nagrodę dla dzieci przygotowała utwory J. Brzechwy i D. Gellner, które odczytała dzieciom w ramach przedszkolnego programu Cały Dzierzgoń czyta dzieciom. Przybycie i wystąpienie pani Danuty dzieci nagrodziły gromkimi brawami oraz na jej ręce złożyły życzenia wszystkim babciom i dziadkom z okazji ich święta, wręczając kolorową laurkę i wesołego kwiatka.

Organizatorki: M. Szewczun, W. Machlik


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu