WSPÓLNE RECYTOWANIE

W tym roku szkolnym Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu zajęło się realizacją programu „Dziecięca ekspresja werbalna”. Jednym z założeń programu są akcje „Wspólne recytowanie” oraz „Cały Dzierzgoń czyta dzieciom”. Co miesiąc, dzieci będą wspólnie uczyły się tego samego wiersza, aby razem z całą społecznością przedszkolną chóralnie go wyrecytować.

Pierwsze „Wspólne recytowanie” odbyło się pod koniec października. Wszystkie przedszkolaki pięknie wyrecytowały wiersz A. Przemyskiej „W grzybowym lesie”. Natomiast panie nauczycielki z naszego przedszkola, włączając się w akcję „Cały Dzierzgoń czyta dzieciom” wzorowo przeczytały bajkę z podziałem na role, pt.: „Czerwony kapturek”.

Następne takie spotkanie za miesiąc.

Patrycja Sidor


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu