top


Wizyta w Dzierzgońskim Ośrodku Kultury

Dzieci z naszego przedszkola 26.stycznia 2023r. rozpoczęły wizytą w Dzierzgońskim Ośrodku Kultury. Przedszkolaki miały okazję obejrzeć spektakl pt. "Jak koala przyjaźń znalazł" przedstawiony przez Małe Formy Teatralne "WIDOWISKO" z Krakowa. U dzieci bajka umocniła wartości tj. miłość, przyjaźń, empatia, o których już wcześniej dowiedziały się podczas zajęć w przedszkolu.


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 - 2024 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu