top


VI Przegląd Kabaretów Szkolnych ph. „My Słowianie”

20 lutego odbył się VI Przegląd Kabaretów Szkolnych ph. „My Słowianie” zorganizowanym w Gimnazjum im. Jana Pawła II przez Gminną Koalicję na Rzecz Rozwoju Bibliotek. Tęczowe Przedszkole w tym roku szkolnym reprezentowały dzieci z grupy „Błękitne Rybki”. Przedszkolaki zaprezentowały „Katechizm młodego Polaka” oraz taniec „Polka prawdziwa”.

Obejrzały występy kabaretów w wykonaniu starszych koleżanek i kolegów ze:
Szkoły Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego
Gimnazjum im Jana Pawła II
Zespołu Szkół im C.K. Norwida

Po występach nastąpiło rozdanie pamiątkowych dyplomów oraz upominków. Dzieci wróciły do przedszkola pełne wrażeń i dobrych humorów.

W. Machlik


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu