top


V edycja ogólnopolskiej Kampanii Biblioteka Przedszkolaka

Nasza placówka przystąpiła do V edycji ogólnopolskiej Kampanii Biblioteka Przedszkolaka. Wczoraj zostały przeprowadzone wśród najstarszych przedszkolaków z grupy "Błękitne Rybki" warsztaty inauguracyjne, które poprowadził p.Łukasz Dębski - pisarz i autor książek dla dzieci. Było twórczo i kreatywnie, a dzieci za swoją pracę otrzymały skrzynię pełną wspaniałych książek. Dziękujemy


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 - 2023 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu