top


Tęczowy Bal Andrzejkowy

W dniach 24 – 25 listopada 2010 roku w Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu odbył się TĘCZOWY BAL ANDRZEJKOWY. Uroczystość rozpoczęła się hymnem Przedszkola „Tęcza”. Panie dyrektor B. Koszewska i K. Szewczun dokonały ślubowania na Tęczowego Przedszkolaka. Dzieci złożyły przyrzeczenie, a następnie każda grupa otrzymała AKT PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA. Po czym pani dyrektor wprowadziła dzieci i rodziców w nastrój andrzejkowych wróżb zapalając „magiczną świecę” i opowiadając gawędę o tradycjach andrzejkowych. Przenosząc się w świat wróżb, marzeń i fantazji dzieci uczestniczyły w przygotowanych wróżbach np. Kolorowe losy, Koło przyszłości, Znaki; prezentowały przygotowane z rodzicami znaki zodiaku. Nie obyło się od wspólnych zabaw z rodzicami przy muzyce- taniec na gazecie, przy krzesełkach oraz wiele innych pląsów. Atrakcją wieczoru był taniec „Czarownic” w wykonaniu nauczycielek prowadzących zabawę. A także kawiarenka i loteria. Bal dostarczył wszystkim dużo wrażeń.

Dziękujemy tym którzy przyłączyli się do uatrakcyjnienia imprezy. Przede wszystkim Mamom za pyszne ciasta upieczone do kawiarenki i sponsorom: RTI, Firma Graff, ART.-PAP Mazur, KRAM, MIRIADA – p. Majewscy, Sklep Wielobranżowy - L. Machlik, Powiatowy Urząd Pracy, „Taka Chatka”- p. M. Cieśla, p. Kulas, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, PHU – M. Przeworski.

Organizatorki: M. Bernacka, I. Nowak, W. Machlik, M. Sugalska


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu
Facebook