top


Teatrzyk

17 października dzieci naszego przedszkola mogły zobaczyć teatrzyk pt. „Bajka o Rysiu Chronickim, który dzieci chronił”. Przedstawienie miało na celu utrwalić wiadomości dotyczące bezpieczeństwa. Każde dziecko już wie w jakim miejscu przechodzimy przez jezdnię, czy można rozmawiać z obcymi, w jakim miejscu można bezpiecznie się bawić. Bajka dostarczyła dzieciom wiele radości. W każdej grupie po teatrzyku odbyła się rozmowa na jego temat oraz utrwalone zostały zasady ruchu drogowego i bezpiecznej zabawy.


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu