Teatrzyki

10 stycznia 2011r. nasze Przedszkole gościło aktorów z Teatru \"PREKURSOR\" z Gdańska. Przedstawili oni dzieciom bajeczkę pt. \"RYCERZ Z LODOWEJ KRAINY\". Przedszkolaki podziwiały grę aktorów, którą nagrodziły gromkimi brawami. Wrażenia z oglądanego teatrzyku odzwierciedliły w pracach plastycznych.
Teatrzyk

Dnia 14 października 2010r. nasze Przedszkole ponownie gościło aktorów z Teatru ART - RE z Krakowa, którzy tym razem przyjechali do nas z przedstawieniem pt. "Bajki o pięciu groszkach". Przedszkolaki z wielkim zaciekawieniem oglądały teatrzyk oraz śledziły grę aktorów. Spontanicznie reagowały na różne sytuacje, które wynikały z przedstawionych fragmentów kilku bajek.

Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu