top


Szkolenie o próchnicy

Dnia 23.11.2015 r. w Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu odbyła się edukacja dzieci z grup „Pomarańczowe Tygryski” i „Błękitne Rybki” wraz z rodzicami w ramach projektu „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”. Celem spotkania było uświadomienie rodzicom jak ważny problem w dzisiejszych czasach stanowi próchnica. Przedszkolaki uczestniczyły w lekcji dbania o higienę jamy ustnej, na której zapoznane zostały z prawidłowym szczotkowaniem zębów i konsekwencjami jej zaniedbania. Każdy mały uczestnik otrzymał zestaw niezbędny do mycia ząbków oraz ulotkę informacyjną, a placówka certyfikat potwierdzający udział w projekcie wydany przez Gdański Uniwersytet Medyczny.

Wioleta Czechowska
Małgorzata Jabłońska


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu