top


Światowy Dzień Służby Zdrowia

Dnia 07.04.2023r. Światowy Dzień Służby Zdrowia. Z racji tego święta nasze przedszkolaki w roli pielęgniarek i pielęgniarzy, udały się z wizytą do Przychodni Lekarskiej "Solidus", aby złożyć wszystkim pracownikom najserdeczniejsze życzenia, a także odśpiewali gromkie "Sto lat". Maluchy wręczyły laurkę z życzeniami oraz pielęgniarski, pamiątkowy czepek ze specjalną dedykacją. Sympatyczne spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem, za co bardzo dziękujemy.


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 - 2024 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu