Sprzątanie Świata

Tegoroczne sprzątanie zaplanowaliśmy na dzień 18 września 2009 r. Celem akcji było budowanie świadomości ekologicznej u dzieci. Wszystkie dzieci otrzymały plastikowe worki na śmieci i ochronne rękawiczki, w które zaopatruje nas Urząd Miejski w Dzierzgoniu. Wszyscy wspólnie udaliśmy się w okolice naszego przedszkola gdzie porządkowaliśmy „Świat” . Dzieci z dużym zaangażowaniem posprzątały teren ogrodu przedszkolnego. Za rok ponownie i również aktywnie włączymy się do akcji „Sprzątanie Świata” – ale o zachowaniu czystości w najbliższym środowisku będziemy pamiętać na co dzień a nie tylko od święta.


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu