top


Spotkanie ze strażakiem

Dnia 09 czerwca 2015r. odbyła się wizyta strażaków. Podczas tego spotkania Pan Grzegorz Zawistowski - komendant OSP w Dzierzgoniu, przybliżył dzieciom zasady postępowania w przypadku pożaru oraz sposoby alarmowania służb ratowniczych. Zaprezentował naszym wychowankom ubranie specjalne, sprzęt do akcji ratunkowych i gaśniczych. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu. Uważnie słuchały o niebezpiecznej pracy strażaka i chętnie wypowiadały się na zadawane pytania. Nasi podopieczni z wielką radością przymierzali hełm strażacki, aby poczuć się choć przez chwilę jak prawdziwy strażak. Wszyscy mieli możliwość zobaczenia z bliska wozu bojowego oraz sprzętu znajdującego się w nim. Wielką frajdę naszym przedszkolakom sprawił Darii tata, Pan Roman K., który pokazał, w jaki sposób gasi się pożar, lejąc wodę z armatki oraz zaprezentował sygnały dźwiękowe w samochodu strażackiego.


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu