top


Spotkanie z Wiesławem Piechotą

Dnia 27 listopada dzieci z grup \"Żółte Słoneczka\" i \"Blękitne Ryki\" były w DOK-u na spotkaniu z Panem Wiesławem Piechotą, autorem wierszy i bajek dla dzieci. Przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejetności recytując wiersze tego autora .: \"Chytra Sroka\" oraz \"Kotek psotek\". Wysłuchały bardzo ważnych informacji na temat powstawania książek, wymyślania i napisania treści oraz z zaineresowaniem słuchały różnych utworów w wykonaniu samego pisarza P. Wiesława Piechoty. Podczas spotkania wiele dzieci kupowało sobie wiersze i bajki, biorąc przy okazji autograf od samego autora. Spotkanie było bardzo interesujące i zachęcające nasze przedszkolaki do czytania książek.

M. Bernacka


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu