Spotkanie z ratownikiem medycznym

Dnia 08 czerwca gościliśmy w Tęczowym Przedszkolu ratownika medycznego Pana M.Figur, który przedstawił dzieciom zasady udzielania pierwszej pomocy. Ratownik powiedział również dzieciom, jak należy się zachować w sytuacjach, gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku. Dzięki temu nasze przedszkolaki uczyły się, w jaki sposób można komuś pomóc, zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej oraz w jaki sposób wzywać pomoc.

Dzieci utrwaliły sobie numery telefonów alarmowych oraz dowiedziały się w jaki sposób rozmawiać przez telefon z dyspozytorką (dzieci wiedzą, że trzeba się przedstawić, powiedzieć ile ma się lat, powiedzieć gdzie się znajduje, podać adres oraz co się stało i dlaczego potrzebuje pomocy). Przedszkolaki uczyły się także, w jaki sposób wykonuje się sztuczne oddychanie, masaż serca oraz inne czynności związane z przywracaniem funkcji życiowych.

Pan ratownik zwrócił też uwagę, na właściwe przewożenie dzieci samochodem, poinformował je, że zawsze mają być w foteliku i w mocno zapiętych pasach. Na zakończenie spotkania przedszkolaki zadawały pytania dotyczące m.in. zachowania się podczas skaleczeń oraz chciały wiedzieć, jaką szkołę należy skończyć, by móc wykonywać w przyszłości zawód ratownika medycznego.


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu