SPOTKANIE Z ARTYSTĄ – MALARZEM

W dniu 20.01.2010r. w Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu został ogłoszony dla dzieci wszystkich grup wiekowych konkurs plastyczny pt.Zdrowy styl życia – naszym stylem życia.

Tego dnia gościem honorowym w naszym przedszkolu był artysta – malarz pan Zbigniew Chrostek (tata Zosi i Tomka, dzieci z naszego przedszkola). Pan Zbyszek opowiedział dzieciom o swojej pracy, pokazał jak powstaje obraz oraz zaprezentował swoją twórczość, pokazując gotowe obrazy. Następnie wspólnie z dziećmi rozmawialiśmy o tym, co to znaczy wieść zdrowy styl życia, a w między czasie pan Zbyszek malował dzieciom sceny i zagadki związane z omawianym tematem.

Najciekawszą częścią zorganizowanych zajęć było malowanie – czarowanie, kiedy to dzieci wspólnie z artystą tworzyli ciekawe rysunki np. Oliwier zaczął rysować góry, z których pan Zbyszek wyczarował dinozaura, a Maciej chciał narysować samochód ciężarowy, z którego powstał wielki słoń.

Dzieci zachęcone tworzeniem prac, nagrodziły gościa gromkimi brawami i zaprosiły artystę na kolejne spotkanie. Na pamiątkę wspólnego malowania – czarowania dzieci otrzymały od artysty katalog obrazów ze specjalną dedykacją.

Panu Z. Chrostek serdecznie dziękują za przybycie i okazaną pomoc w otwarciu konkursu plastycznego organizatorki M. Szewczun i L. Królikowska


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu