Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

SPARTAKIADA MATEMATYCZNA

W dniach 29 marca i 7 kwietnia spotkaliśmy się na Spartakiadzie Matematycznej. Zadania obejmowały dwa stopnie trudności: łatwiejszy dla dzieci 3 i 4 letnich, i drugi - trudniejszy dla 5 i 6 latków.

Aby umożliwić udział wszystkich dzieci, do każdej konkurencji wybrano zespoły kilku opsobowe z każdej grupy. W czasie przerw między zadaniami wszyscy mieli szanse na wykazanie się umiejętnościami matematycznymi: można było liczyć, układać rytmy, ćwiczyć, dodawać, odejmować.

Interesujące konkurencje miały na celu utrwalenie wiedzy z zakresu matematyki. Forma spartakiady dostarczyła emocji i umożliwiła duże zaangażowanie wszystkich przedszkolaków.

Dokonywano porównań wiekości, klasyfikacji spostrzeganych przedmiotów, segregowania ze względu na dwie cechy, układania.

Nad sprawnym przebiegiem i oceną poprawności wykonywanych zadań czuwało jury złożone z kolegów.

Spartakiada została zorganizowana w związku z realizacją programu autorskiego \"Tęczowa Matematyka\". Wszystkie grupy nagrodzono interesującymi grami edukacyjnymi, umożliwiającymi kontynuację i dalszy rozwój zainteresowań matematycznych.

Tekst i zdjęcia Izabela Nowak, Patrycja Ptak

Wróć