top


Mikołajowa skarpetka - konkurs

Na początku grudnia został ogłoszony konkurs plastyczny dla rodziców i dzieci pod hasłem "Mikołajowa skarpetka". Wszystkie prace zostały nagrodzone za pomysłowość i zaangażowanie. Jednakże jury i organizatorki konkursu wyróżniło kilka prac. Nagrodę główną otrzymali: Marcel Fliszek, Kacper Kacprowicz, Korneli Pask, Julia Kwolek, Tomasz Górak, Zofia Tutaj i Julia Mackiewicz. *Rozstrzygnięcie konkursu dla grup z przedszkola przy ulicy Zawadzkiego odbędzie się 14.12.2020r. Wszystkim serdecznie gratulujemy.


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu
Facebook