Przegląd piosenki

Dnia 14.06.2013 r. na terenie ogrodu przedszkolnego Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu odbył się Przegląd Piosenki Ekologicznej. Każda grupa przygotowała i zaprezentowała piosenki ściśle związane z ekologia, o czym również świadczyły tytuły: \"Motylek\", \"Eko świat\", \"Tęcza\", \"Przyroda wzywa\", \"Moja planeta\", \"Posprzątajmy świat\", \"Pstryk pamiętaj\", \"Wiatr psotnik\", \"Wiosenne słońce\".

Po obejrzeniu wszystkich występów głos zabrała Pani dyrektor dziękując wszystkim za wykonanie pięknych ekologicznych utworów oraz korzystając z okazji wręczyła dyplomy i upominki dzieciom, które brały udział w konkursie plastycznym \"Płazy i ich środowisko życia\" organizowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie:

  • Agacie Nowickiej i Gabrieli Tomczak\" za zajęcie I-szego miejsca
  • Martynie Wąsowskiej, Jakubowi Sinki i Miłoszowi Falkiewiczowi - prace wyróżnione

Następnie każda grupa otrzymała prezenty, jakimi były hulajnogi dla dzieci z grup 5, 6-letnich oraz rowerki biegowe dla dzieci młodszych. Po słodkim poczęstunku każda grupa wypróbowała swoje prezenty, z których radości i zadowolenia nie było końca.

Organizatorki:
Krystyna Szewczun
Wioleta Czechowska


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu