PRZEDSZKOLAKI NA PRAWDZIWEJ SCENIE

Dnia 21 kwietnia dzieci z Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu pojechały do Kwidzyna na XVIII Festiwal Piosenki Dziecięcej.

Na scenie kwidzyńskiego teatru zaprezentowały piosenkę „Solo z parasolem”. Zaśpiewała ją solistka Julia Kościńska a towarzyszył jej zespół taneczny „TĘCZOWE KROPELKI” w składzie: cheerleaderki - Paulinka Czechowska, Karolinka Budzińska, natomiast pary taneczne to Beatka Błaszczyk i Adrian Wiśniewski, Daria Wodnicka i Igor Tutaj, zaś saksofoniści to Igor Dębniak i Natan Sypniewski.

Festiwal cieszył się ogromnym powodzeniem, a celem tej imprezy było popularyzowanie śpiewania, promowanie dziecięcej twórczości a także wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci.

W tym roku gwiazdą festiwalu był magik Maciej Pol, który poprowadził całą imprezę. A w przerwach dla publiczności przedstawił Teatr Magii, który również zaciekawił naszych małych artystów.

Wystąpiło osiemnaście przedszkoli i wszyscy wykonawcy prezentowali bardzo wysoki poziom, więc było to nie lada wyzwanie dla jury. Szkoda że nasze przedszkolaki nie zdobyły narody głównej, ale i tak otrzymały niespodzianki. Ogromny rożek ze słodyczami, dylom oraz nagrody, które wręczyła artystom Dyr. Barbara Koszewska.

Układ choreograficzny i kostiumy dla dzieci przygotowały nauczycielki-organizatorki, zaś dokonał wyboru piosenki nasz rytmik M. Czarnecki. Bardzo dziękujemy babci Lenki oraz rodzicom za okazałą pomoc, a także za rekwizyty do piosenki.

Organizatorki: W. Czechowska, M. Bernacka, P. Ptak

Foto: W. Czechowska


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu