Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Pracownicy obsługi
Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu.

Justyna Pypczyńska
główna księgowa
Amalia Zielińska
intendent
Zenona Blejwas
kucharka
Ewelina Cyboroń
pomoc kucharki
Monika Kamińska
woźna oddziałowa
Agnieszka Blejwas
woźna oddziałowa
Jolanta Albrewczyńska
woźna oddziałowa
Małgorzata Kraszewska
woźna oddziałowa
Anna Pietrzak
pomoc nauczycielki
Katarzyna Pierzchała
pomoc nauczycielki
Dorota Nazarewicz
woźny konserwator
Sylwia Dąbrowska
woźna oddziałowa
Diana Rucińska
woźna oddziałowa
Rozalia Siecińska
woźna oddziałowa
Marta Dobosz
woźna oddziałowa
Sandra Kaczmarek
woźna oddziałowa
Facebook