Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Powitanie wiosny na sportowo

21.03.2014 r. w Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu odbyła się uroczystość z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. Celem głównym uroczystości pod hasłem Witamy wiosnę na sportowo było:

  • promowanie zdrowego stylu życia
  • rozwijanie sprawności ruchowej

W tymże dniu wszystkie przedszkolaki spotkały się w jednej sali. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania wszystkich dzieci oraz pracowników przedszkola. Organizatorki uroczystości wyjaśniły cel spotkania oraz przedstawiły harmonogram organizacji dnia.

Pierwszym punktem spotkania było odśpiewanie Hymnu Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu. Następnie organizatorki poprosiły wszystkie dzieci o wspólny taniec pt. „Chocolate” na cześć powitania wiosny, którego dzieci uczyły się na zajęciach umuzykalniających. Odbył się wspólny taniec oraz nauka kolejnych kroków . Dzieci były bardzo zadowolone, że mogą się poruszać w rytmie muzyki wraz z nauczycielkami i rówieśnikami.

Kolejnym etapem było złożenie przyrzeczenia sportowego przez wszystkie dzieci przed zawodami sportowymi. Następnie organizatorki przedstawiły zasady uczestnictwa w konkurencjach. Podzieliły dzieci na dwie grupy. Zawody sportowe odbywały się w dwóch salach. Przed zawodami przedszkolaki zostały podzielone na 5 osobowe zespoły, każdy zespół uczestniczył w innej konkurencji. Zespoły oznaczone zostały symbolami wiosny (słoneczka, krokusy, żaby, motylki, bociany).

  • „Przewróć – postaw - dzieci oznaczone krokusem
  • „Bieg z klockiem” – dzieci oznaczone słoneczkiem
  • „Skaczące żaby” – dzieci oznaczone żabką
  • „Bociany w stawie” – dzieci oznaczone bocianem
  • „Wypuszczenie motylka” – dzieci oznaczone motylkiem

Po zawodach sportowych znów wszystkie przedszkolaki zebrały się w jednej sali. Organizatorki ogłosiły wyniki oraz rozdały dyplomy. Podziękowały wszystkim uczestnikom za wspaniałą wspólną zabawę.

Wróć