top


Powitanie Wiosny

21 marca w naszym przedszkolu odbyło sie uroczyste powitanie wiosny. W tym dniu przedszkolaki przyszły ubrane na zielono i przyniosły wykonanego z rodzicami wiosennego kwiatka. Dzieci z grup "Błękitne Rybki" i "Niebieskie Smerfy" przedstawiły część artystyczną pt: "Wiosno przybywaj". Został rozstrzygnięty konkurs "Zielony konkurs przyrody". Wszystkie grupy w nagrodę otrzymały drzewka, które zostaną zasadzone w ogrodzie przedszkolnym.

Tego dnia również został rozstrzygnięty konkurs dla rodziców i dzieci "Konstruuj z mamą i tatą". Pięcioro dzieci wraz z rodzicami otrzymało dyplomy, kwiatka i słodką niespodziankę.

Następnie wszystkie grupy wyruszyły na przemarsz ulicami miasta. Witały wiosnę wymachując przyniesionymi kwiatkami oraz wiosennymi okrzykami.

L.Królikowska, W. Machlik, K. Szewczun


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu