top


Powitanie Wiosny

Dnia 20 marca dzieci z Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu uroczyście żegnały zimę i witały wiosnę. Wiosenne spotkanie rozpoczęło się hymnem przedszkolnym „Tęcza”, następnie odbyła się część artystyczna – dzieci z każdej grupy odgadywały zagadki, śpiewały piosenki i recytowały wiersze o tematyce wiosennej.

Kolorowe stroje naszych przedszkolaków sprawiły, iż poczuliśmy nadejście nowej pory roku . Po wysłuchaniu części artystycznej, Pani Dyrektor przekazała kosz wiosennych kwiatków – bratków, do wysadzenia na rabatkach przedszkolnych. Później wszystkie dzieci wraz z opiekunami przeszły ulicami miasta oraz udały się nad rzekę, gdzie radosnymi okrzykami i grą na instrumentach perkusyjnych pożegnały „Marzannę – zimową pannę”.

W radosnych nastrojach wróciliśmy do przedszkola sadziliśmy bratki a także bawiliśmy się na placu przedszkolnym w prawdziwie wiosennym nastroju.

M. Bernacka
W. Machlik


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu