Powitanie wiosny

Dnia 21.03.2012 przedszkolaki przywitały wiosnę. Na początku dzieci z grup „Zajączki” i „Biedronki” w ramach realizacji programu „Twórczy Przedszkolak” zaprezentowały nam wiersze J. Brzechwy J. Tuwima. W tym dniu obchodziliśmy również Tęczowy Dzień Zielony i wszyscy pięknie wyglądali w zielonych wiosennych strojach. Po wysłuchaniu części artystycznej, wszystkie przedszkolaki wraz z paniami przeszli nad rzekę gdzie pożegnaliśmy zimę a powitaliśmy wiosnę, podpalając i wrzucając marzannę do rzeki. Dzieci przy użyciu instrumentów i okrzyków „Precz zimo zła”, „Witaj wiosno” w radosnym nastroju powróciły na teren przedszkola, gdzie mogły pobawić się na terenie ogrodu przedszkolnego pierwszego dnia wiosny.

Tekst Wioleta Czechowska


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu