Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Pogadanka z policjantem w Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu

19.05.2014 r. w Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu odbyła się pogadanka z policjantem, członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego do Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Panem Adamem Grzebykiem. Dotyczyła ona stosowania przemocy wśród rówieśników, dorosłych wobec dzieci oraz złych zachowań dzieci, które niosą za sobą konsekwencje kary. Pan policjant wytłumaczył dzieciom co oznacza pojęcie „przemoc”, mówił o tym, iż złe zachowania wobec innych ludzi sprawiają ból i przykrość. Każdy kto się dopuszcza takich czynów jest złym człowiekiem i zasługuje na karę. Osoby, które doświadczyły przemocy, są jej ofiarami mogą liczyć na pomoc policjantów oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który działa przy Urzędzie Miasta i Gminy w Dzierzgoniu.

Wróć