Pogadanka z policjantem w Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu

19.05.2014 r. w Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu odbyła się pogadanka z policjantem, członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego do Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Panem Adamem Grzebykiem. Dotyczyła ona stosowania przemocy wśród rówieśników, dorosłych wobec dzieci oraz złych zachowań dzieci, które niosą za sobą konsekwencje kary. Pan policjant wytłumaczył dzieciom co oznacza pojęcie „przemoc”, mówił o tym, iż złe zachowania wobec innych ludzi sprawiają ból i przykrość. Każdy kto się dopuszcza takich czynów jest złym człowiekiem i zasługuje na karę. Osoby, które doświadczyły przemocy, są jej ofiarami mogą liczyć na pomoc policjantów oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który działa przy Urzędzie Miasta i Gminy w Dzierzgoniu.


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu