top


Pierwszy Dzień Wiosny

Marzanno, Marzanno Ty słomiana panno! Weź śniegi i lody i wynoś się do wody!” W poniedziałek 21 marca wszystkie Dzieci z naszego przedszkola świętowały Pierwszy Dzień Wiosny. Przedszkolaki radośnie maszerowały w wiosennym korowodzie z wiankami i wiosennymi ozdobami oraz z instrumentami, na czele którego widniała Marzanna, którą następnie pożegnaliśmy według tradycji. Tak maszerując ulicami miasta ze śpiewem na ustach obdarowywaliśmy wszystkich przechodniów kwiatkami, przyczepiając je do ubrań. W ten sposób wszystkie dzieci chciały wyrazić swoją radość z przyjścia nowej pory roku. Dzieci w tym dniu poznały tradycje i zwyczaje związane z powitaniem wiosny. Jesteśmy pewni , że starania naszych wspaniałych przedszkolaków sprawią, że Wiosna zawita do nas na dobre.


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 - 2024 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu