PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Ta wyjątkowa uroczystość miała miejsce w Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu 20.09.2013r

Tego dnia wszyscy przedszkolacy zebrali się aby świętować Dzień Przedszkolaka. Każda grupa ubrana w kolorach odpowiadających nazwie grupy przygotowała opaski i logo z symbolem swojej grupy.

Po odśpiewaniu przedszkolnego hymnu dzieci zaprezentowały swoje grupowe okrzyki a następnie przedszkolacy, którzy dopiero rozpoczęli swoją przedszkolną przygodę zaprezentowali swoje umiejętności śpiewając piosenki oraz recytując krótkie wierszyki.

Hania Szpejewska koleżanka dzieci z najstarszej grupy odczytała wiersz „Ja w przedszkolu” oraz w imieniu wszystkich dzieci poprosiła panią dyrektor Barbarę Koszewską o to aby przyjęła do grona przedszkolaków dzieci nowo przyjęte do przedszkola.

Pani Dyrektor za pomocą dotknięcia czarodziejską różdżką pasowała dzieci na przedszkolaków.

Świeżo upieczeni przedszkolacy zostali obdarowani pamiątkowym dyplomem a wszyscy przedszkolacy z okazji Dnia Przedszkolaka usłyszeli \"Sto lat\" w wykonaniu pań pracujących w przedszkolu oraz zostały zaproszone do wspólnej zabawy i na słodki poczęstunek przygotowany specjalnie dla nich w salach.

Organizatorki:
Lucyna Królikowska
Mirosława Zapała
Daria Zima


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu