DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ w Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu

W dniu 14.10.2009 r. odbył się uroczysty apel z okazji DEN. Dzieci złożyły swoim paniom wiele życzeń w postaci wierszy i piosenek. Podziękowały wszystkim pracownikom przedszkola za opiekę i pracę, podarowały paniom własnoręcznie wykonane laurki. Na uroczystości gościł również p. Burmistrz K. Szewczun, który na ręce p. Dyrektor B. Koszewskiej złożył życzenia i wręczył kwiaty dla wszystkich pracowników przedszkola.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ w Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu

Dnia 14 października br w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dzieci z grup 5 - letnich \"Krasnale\" i \"Żabki\" pod kierunkiem swoich pań przygotowały montaż słowno - muzyczny. Recytowały wiersze, śpiewały piosenki i składały życzenia.Wręczyły upominki w postaci laurek ze słonecznikiem. Atmosfera była miła i serdeczna a występ uświęcił ten świąteczny dzień. Pani Dyrektor dołączyła się do życzeń dla wszystkich pracowników przedszkola.

Organizatorki: M. Bernacka, W. Machlik

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2011 roku jak co roku w Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu obchodzono DEN. Uroczysty apel został przygotowany przez dzieci z grupy „Iskierki”, „Wiewiórki” i „Słoneczka”. Przedszkolaki zaprezentowały wiersze pt. „Dzień Nauczyciela”, „Ile…” Cz. Kuriaty oraz podziękowania za wkład pracy, trud i poświęcenie dla wszystkich pracowników naszego przedszkola. Piosenki na uroczystości zostały zaśpiewane przez wszystkich przedszkolaków. Dzieci biorące w przedstawieniu zachowały się jak prawdziwi artyści – bez tremy, zdenerwowania.

W podziękowaniu za swoją pracę, dobroć, oddanie wszyscy pracownicy obdarowani zostali kolorowymi kotylionami.

Po wręczeniu upominków głos zabrała Pani Dyrektor Barbara Koszewska, która odczytała w imieniu Pana Burmistrza Kazimierza Szewczuna życzenia „W tym świątecznym dniu serdecznie dziękujemy dyrektorom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi – wszystkim osobom zaangażowanym w proces nauczania i kształtowania młodych ludzi w placówkach oświatowych gminy Dzierzgoń.”

Na koniec dzieci jak i pracownicy przedszkola zostali poczęstowani słodkim wafelkiem, który wszystkim bardzo smakował.

Organizatorki: W. Czechowska, M. Jabłońska

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Co roku dnia 14 października wszystkie placówki związane z oświata, świętują Dzień Edukacji Narodowej.

W tym roku program artystyczny przygotowały dzieci 6-letnie z grupy Rybki pod okiem p. Małgorzaty Jabłońskiej i p. Mirosławy Zapała. Troszkę inaczej, bo na wesoło zaprezentowane zostało przedszkole. Trzy dziennikarki zadawały rozmaite pytania, aby otrzymać odpowiedź; Jakie jest nasze przedszkole? Wszyscy zebrani z zaciekawieniem słuchali kolejnych odpowiedzi dzieci na powyższe pytanie. Przy okazji co niektóre rozbawiły nas do łez. Wszystkim pracownikom Tęczowego Przedszkola występ się podobał o czym świadczyły gorące owacje, a dzieci uświadomiły sobie rolę i znaczenie pracy nauczyciela oraz nabrały przekonania o dużej roli nauczyciela w życiu każdego dziecka.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W TĘCZOWYM PRZEDSZKOLU W DZIERZGONIU

„Dziś składamy życzeń moc:

Niech pedagogiczne ciało,

Ku sukcesom kroczy śmiało!

Drogie Panie, miejcie cierpliwości wiele,

Aby znosić bez paniki,

Nasze psoty i wybryki!”

 

Tymi słowami wdzięczni 6-latkowie rozpoczęli uroczysty apel, podczas którego złożyły serdeczne życzenia wszystkim pracownikom Tęczowego Przedszkola , a w szczególności gronu pedagogicznemu za trud w nauczaniu i wychowaniu.

Dzieci z gr. „ Błękitne rybki” pod kierunkiem swoich pań, zaprezentowały montaż słowno-muzyczny. Z dumą i godnością recytowały wiersze, śpiewały piosenki i życzyły zdrowia, zadowolenia oraz pomyślności i cierpliwości oraz aby takich wychowanków, każdy nam zazdrościł . Natomiast w podziękowaniu za pracę, opiekę i oddanie, wręczyły wszystkim pracownikom przedszkola „słodkie bukieciki”.

Do życzeń dołączyła się także Pani dyr. B. Koszewska, która wręczyła nagrody niektórym pracownikom Tęczowego Przedszkola, życząc dalszych sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym zaś wyróżnionym nauczycielom przyznała nagrody w uznaniu za osiągnięcia w pracy wychowawczo dydaktycznej, opiekuńczej oraz wzorowa realizację zadań statutowych.

Atmosfera była miła i serdeczna a występ przedszkolaków jeszcze bardziej uświęcił ten szczególny i świąteczny dzień.

organizatorki M. Bernacka, I. Nowak

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Dzień Edukacji Narodowej
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W TĘCZOWYM PRZEDSZKOLU W DZIERZGONIU

Dnia 14 października odbyła się z tej okazji wyjątkowa uroczystość. Wśród zaproszonych gości, Pani Elżbiety Domańskiej, Pań emerytek, Pań dyrektorek, nauczycielek oraz pracowników obsługi, najstarsze przedszkolaki z grupy " Błękitne Rybki" prezentowały piękne wiersze, piosenki i tańce. Głos zabrała Pani dyrektor, która podziękowała wszystkim pracownikom za pracę. Pani burmistrz zaznaczyła jak ważną rolę w życiu dzieci odgrywa etap przedszkolny. Jedna z emerytowanych nauczycielek, podziękowała za pamięć o nich. Wszyscy otrzymali miły podarunek i zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

M. Jabłońska L. Królikowska

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

„Wykształcenie to dobro,

którego nic nie jest

w stanie nas pozbawić”

 

14 października odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas którego dzieci z grupy „Niebieskie Smerfy” pod kierunkiem swoich pań, zaprezentowały montaż słowno-muzyczny. Z dumą i godnością dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki i prezentowały tańce. Złożyły serdeczne życzenia wszystkim pracownikom Tęczowego Przedszkola - życzyły zdrowia, zadowolenia oraz pomyślności i cierpliwości. W podziękowaniu za pracę, opiekę i oddanie, wręczyły wszystkim pracownikom przedszkola i gościom – paniom emerytkom oraz Pani sekretarz - upominki w postaci laurek. Do życzeń dołączyła się Pani dyr. B. Koszewska, która życzyła dalszych sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym wszystkim pracownikom Tęczowego Przedszkola. Głos zabrała również Pani sekretarz Alicja Podlewska składając życzenia w swoim imieniu i Pani Burmistrz wszystkim pracownikom.

Atmosfera była miła i serdeczna a występ przedszkolaków uświęcił ten szczególny i świąteczny dzień.

W. Machlik, D. Zima

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej w naszym przedszkolu i występ grupy "Błękitne Rybki" oraz "Niebieskie Smerfy"

Wróć