top


OBCHODY DNIA ZIEMI W TĘCZOWYM PRZEDSZKOLU

Wzorem poprzednich lat w Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi.

W tym roku szkolnym obchody tego święta przygotowały dzieci 6-letnie z grupy „Błękitne Rybki”. Interesującym akcentem spotkania były występy wokalno - artystyczne sześciolatków, które przedstawiły inscenizację pt. „ZIEMIA I JEJ CZTERY ŻYWIŁY”. Uroczystość miała na celu uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw zagrażających ze strony człowieka, kształtowanie postaw proekologicznych, poszerzenie wiedzy na temat otaczającej przyrody oraz doskonalenie umiejętności artystycznych. Podczas spotkania przekazano również wiele informacji na temat Ogólnoświatowego Dnia Ziemi i jego znaczenia w skali globalnej dla ludzi zamieszkujących naszą planetę.

Tego dnia także rozstrzygnięto konkurs plastyczny pod hasłem: „ODZNAKA MAŁEGO EKOLOGA”. Wszystkie prace były bardzo ładne, ciekawe i wykonane różnymi technikami, dlatego zostały nagrodzone.

Następnie każda grupa wzięła udział w konkursie wiedzy o przyrodzie i ochronie środowiska.

 

Organizatorki: M. Bernacka, I. Nowak


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu