Muzyczne Spotkania

W Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu realizowane jest zadanie \"Edukacja przez muzyke\" zgodnie z Planem Rozwoju Placówki. Wzbogaceniem podstawowej edukacji muzycznej dzieci są cykliczne spotkania z osobami muzykującymi z naszego miasta. Służy to integracji wszystkich grup wychowanków, poznawaniu instrumentów muzycznych, rozwijaniu wrażliwości muzycznej.

Na zaproszenie nauczycielki p. M. Sugalskiej odbyły się spotkania z muzykami – panem R. Dubickim i p. M. Przybyszem. Dzieci poznały zasady gry na instrumentach dętych i strunowych oraz z zainteresowaniem wysłuchały koncertu.

Dnia 13 marca przedszkolaki obcowały z instrumentami na wystawie zorganizowanej w grupie \"Kotków\", gdzie wspólnie bawiły się przy znanych melodiach granych przez panią Lucynę K. oraz Małgorzatę i Bogdana B. \"Pieski małe dwa\" - dzieci nuciły jeszcze podczas innych zajęć

Dnia 26 marca dzieci z grup 4 - 6 latków poznały kolejny instrument - organy. Wysłuchały mini koncertu w wykonaniu p. Sławka B. w Kościele Parafialnym w Dzierzgoniu. Przed koncertem p. Sławek krótko opowiedział o budowie organów, o ich remoncie. Dzieci zachowywały się godnie, stosownie do miejsca.

Dnia 10 czrewca 2009r. odbyło się IV i ostatnie w tym roku szkolnym muzyczne spotkanie. Gościliśmy zespół taneczny \"Jumping Goats\" czyli \"skaczące kózki\" z Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu pod opieką pani Anny Lip, który zaprezentował tańce szkockie. Na początku dzieci pięcioletnie zatańczyły \"Polkę cygańską\" i \"Koszyczek\". Podczas występów wszystkie dzieci dobrze się bawiły i klaskały w rytm slyszanej muzyki.

 


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu