MINI SPARTAKIADA PRZEDSZKOLAKA

Dnia 11.06.2014 r. reprezentacja przedszkolaków z Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu wzięła udział w III Mini Spartakiadzie Przedszkolaka zorganizowaną przez Samorządowe Przedszkole w Starym Mieście. Celem spartakiady było kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych, przyzwyczajanie do uprawiania sportu, kształtowanie umiejętności ruchowych o charakterze sportowym oraz koleżeńska rywalizacja. Po gorącym przywitaniu wszyscy zawodnicy złożyli sportową obietnicę, po czym przystąpili do udziału w zawodach. Przedszkolaki z gr. \"Błękitne Rybki\" brały udział w wielu konkurencjach sportowych. Do zdobywania punktów dla swoich grup, przyłączyły się również nauczycielki, które tak jak przedszkolaki, konkurowały między sobą. Po gorącej rywalizacji nastąpiło podliczanie punktów i poczęstunek dla wszystkich współzawodników

Przedszkolaki reprezentujące Tęczowe Przedszkole zdobyły największą ilość punktów, zajmując tym samym I-sze miejsce w Mini Spartakiadzie Przedszkolaka. Nasi mali zwycięzcy wrócili do przedszkola ze złotymi medalami i z dumą przekazali zdobyty puchar.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy uczestnikom tegorocznych zawodów i życzymy im dalszych sukcesów sportowych.

Małgorzata Bernacka


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu