MIKOŁAJ W PRZEDSZKOLU

Z uwagi na brak śniegu w tym roku, w dniu 6 grudnia do Tęczowego Przedszkola Święty Mikołaj przyszedł pieszo. W eskorcie Śnieżynek worki pełne prezentów przywiózł dzieciom w wózkach wypożyczonych z hipermarketu TESCO.

Atrakcją tego dnia oprócz upominków był udział wszystkich grup w konkursach :

  • „Czarodziejski woreczek”
  • „Wesoła choinka”
  • Wspólny śpiew piosenek i tańce przy muzyce.

Dzieci 5-6 letnie z grupy „Motylki” podziękowały Mikołajowi za przybycie i prezenty recytując wiersze i wręczając piękną laurkę. Przez całą uroczystość wolontariusze z dzierzgońskiego Gimnazjum im. Jana Pawła II służyli swoją pomocą dzieciom i paniom.

K. Szewczun i L. Królikowska


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu