Mali aktorzy

Dnia 25.04.2013r. dzieci pięcioletnie z Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu wzięły udział w PRZEGLĄDZIE TEATRZYKÓW DZIECIĘCYCH o tematyce ekologicznej pod hasłem: \"Ziemia- planeta zielona\". Organizatorem Przeglądu było Przedszkole w Starym Polu, a miejscem prezentacji sala Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

Celem Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych było:

  • wprowadzenie przedszkolaków w świat teatru,
  • kształtowanie umiejętności pokonywania tremy podczas publicznego występu,
  • aktywizacja kulturalna środowisk dziecięcych,
  • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość otoczenia oraz segregację śmieci.

Nasze przedszkolaki z gr.\"Słoneczka\" i \"Wiewiórki\" zaprezentowały bajkę pt.: \"Czarownice z lasu, narobią hałasu\". Dzieci na scenie Gminnego Ośrodka Kultury mogły poczuć się jak prawdziwi artyści. Z przejęciem i wielkim zaangażowaniem i odgrywały swoją rolę. Dlatego zaprezentowana prze nich bajka wywołała zainteresowanie wśród widzów, czego niewątpliwym dowodem były gromkie brawa.

W przygotowaniu kostiumów dla naszych małych aktorów, aktywnie włączyli się rodzice, którzy przeszli najśmielsze nasze oczekiwania. Stroje były prześliczne i pasowały do tematu przedstawienia.

Za ciekawie przedstawioną bajkę dostaliśmy wyróżnienie i otrzymaliśmy dyplomy a także wiele nagród.

Dodatkową atrakcją dla dzieci było zwiedzenie Przedszkola w Starym Polu, smaczny obiad oraz słodki poczęstunek.

Odpowiedzialne za przygotowanie dzieci
M. Bernacka
I.Nowak


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu