top


Kotylion

Nasze Przedszkole włączyło się do inicjatywy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i przeprowadziło „lekcję patriotyzmu”. W dzień przed Świętem Odzyskania Niepodległości obyły się we wszystkich grupach zajęcia, podczas których dzieci własnoręcznie wykonywały kotyliony w biało – czerwonych barwach, flagi, słuchały hymnu narodowego. Dzięki temu poznały symbole narodowe. Jednocześnie dowiedziały się, co znaczą dla Polski słowa odzyskać niepodległość – wolność. Poczym wszystkie grupy zebrały się w holu przedszkola i z wpiętymi kotylionami oraz flagami powiedziały wiersz Czesława Janczarskiego „Barwy ojczyste”


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu