konkurs

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

ph. ZDROWY STYL ŻYCIA – NASZYM STYLEM ŻYCIA

W dniu 05.03.2010r. rozstrzygnięty został konkurs plastyczny ph. „Zdrowy styl życia – naszym stylem życia”. Jeszcze przed feriami we wszystkich grupach odbyły się zajęcia promujące zdrowy styl życia, jak również spotkanie z artystą malarzem w celu zachęcenia dzieci do namalowania prac plastycznych o tym co należy robić, jak powinniśmy aby być zdrowymi ludźmi.

Dzieci ochoczo przystąpiły do zadania, dzięki czemu powstała piękna wystawa pod ww. hasłem. Wszystkie prace były bardzo ciekawe i odzwierciedlały, wiadomości jakie dzieci zdobyły na temat poruszanego zagadnienia. Dlatego nagrodzone zostały prace wszystkich dzieci. Każda grupa otrzymała dyplom za udział w konkursie oraz wesołą maskotkę. Natomiast każde dziecko otrzymało lizaka z witaminą C.

Organizatorzy konkursu:
Małgorzata Szewczun
Lucyna Królikowska


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu