Koncert muzyczny – Przeboje Pana Stasia

8 stycznia odbyło się kolejne spotkanie muzyczne ph. „Przeboje Pana Stasia” podczas którego przedszkolaki poznały postać najwybitniejszego polskiego kompozytora Stanisława Moniuszko. Skomponował on około 300 pieśni, które skompletował w 12 tomach nazywając je „Śpiewnikami Domowymi”. Najbardziej znaczące w twórczości Moniuszki są opery. Napisał ich 6, a te najbardziej znane i najczęściej grywane to „Halka” i „Straszny Dwór”. Był także dyrektorem Opery Narodowej w Warszawie.

Dzieci dowiedziały się co to jest opera oraz poznały najstarszy instrument człowieka czyli głos ludzki, a także jak dzielimy glosy ludzkie – na żeńskie (sopran i alt) i męskie (tenor i bas). Spotkanie bardzo wszystkim się podobało i wzbogaciło wiedzę naszych dzielnych przedszkolaków.


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu