top


Kasztanobranie

Nasze przedszkole aktywnie włączyło się w Akcję „Wielkiego kasztanobrania”. Dzieci ze wszystkich grup wiekowych z wielkim zaangażowaniem zbierały kasztany z najbliższymi jak również z nauczycielkami grup podczas saperów i wycieczek. Kasztany gromadzone były w hollu przedszkola w specjalnie do tego przygotowanych workach. Zebrano kilka worków. Dzięki tej akcji dzieci są bardziej świadome jak chronić otaczającą nas przyrodę, a w szczególności kasztanowce. Dziękujemy wszystkim rodzicom za zaangażowanie w ten szczytny cel. Na zdjęciu jedna z wielu grup zbierających kasztany - grupa „Słoneczka”.


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu