KAPELUSZ PANI JESIENI

Tegorocznej jesieni dyrekcja Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu ogłosiła konkurs pod hasłem: „KAPELUSZ PANI JESIENI”, którego celem było uwrażliwienie na piękno jesiennej przyrody, rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi, rozbudzanie fantazji i wyobraźni dzieci, zdolności plastycznych oraz miła atmosfera podczas wspólnej pracy.

Każda grupa zaangażowała się do wykonania zadania, który zainicjowała dyrekcja przedszkola i wykonała bardzo ładny „Kapelusz Pani Jesieni”. Poza tym były kapelusze indywidualne, które przedszkolaki wykonały w domu wraz z rodzicami. Najwięcej kapeluszy było z grupy dzieci 6–letnich pod nazwą „Błękitne rybki”.

Kapelusze, które brały udział w konkursie, były bardzo kolorowe i wymyślne a co najważniejsze, ozdobione były wszelkimi darami jesieni. Ponieważ poziom konkursu był bardzo wysoki, to trudno było organizatorom wybrać ten najpiękniejszy. Dlatego jury nie wahało się nagrodzić wszystkich wykonanych kapeluszy. Nagrody oraz dyplomy zostały wręczone podczas rozstrzygnięcia konkursu dnia 17 października.

Od tego czasu gotowe kapelusze zdobią holl naszego przedszkola.

Małgorzata Bernacka


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu