top


Imieniny Katarzyny

W tym roku święto patronki naszego miasta powiązane zostało z tematyką bezpiecznego poruszania się po drodze. W ramach konkursu plastycznego w kategorii „przedszkole”-dzieci miały przygotować laurkę dla Świętej Katarzyny. Na konkurs wpłynęło 44 prace. Wybór najpiękniejszych był niezwykle trudny, dlatego też komisja postanowiła nagrodzić przedszkolaki jednym, wspólnym, słodkim prezentem, a placówkę dyplomem za udział w obchodach. Punktem kulminacyjnym całej imprezy był przemarsz z DOK-u pod pomnik naszej patronki, gdzie zostały złożone kwiaty, odśpiewano również huczne „Sto lat”, a na koniec posłaliśmy hen daleko w chmury laurkę, w której wypisano w 4 językach kto ją nadał oraz prośbę, aby odbiorca, do którego doleci nasza przesyłka odezwał się i powiedział jak długą drogę przebyła.

Małgorzata Jabłońska


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu