Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Imieniny Katarzyny

W tym roku święto patronki naszego miasta powiązane zostało z tematyką bezpiecznego poruszania się po drodze. W ramach konkursu plastycznego w kategorii „przedszkole”-dzieci miały przygotować laurkę dla Świętej Katarzyny. Na konkurs wpłynęło 44 prace. Wybór najpiękniejszych był niezwykle trudny, dlatego też komisja postanowiła nagrodzić przedszkolaki jednym, wspólnym, słodkim prezentem, a placówkę dyplomem za udział w obchodach. Punktem kulminacyjnym całej imprezy był przemarsz z DOK-u pod pomnik naszej patronki, gdzie zostały złożone kwiaty, odśpiewano również huczne „Sto lat”, a na koniec posłaliśmy hen daleko w chmury laurkę, w której wypisano w 4 językach kto ją nadał oraz prośbę, aby odbiorca, do którego doleci nasza przesyłka odezwał się i powiedział jak długą drogę przebyła.

Małgorzata Jabłońska

Wróć