top


HEJ PRZEDSZKOLE UKOCHANE CO BEZ CIEBIE ZROBIĘ JA

Tymi słowami piosenki 18 i 19 czerwca 2009 r. w Tęczowym Przedszkolu w Dzierzgoniu i oddziale w Żuławce Sztumskiej zakończono rok szkolny 2008/2009. Dla 74 wychowanków był to ostatni dzien pobytu w przedszkolu.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością rodzice, zastępca burmistrza Pan Mirosław Żywicki oraz sponsorzy i przedstawiciele Rady Rodziców. Przebieg spotkania oficjalnie rozpoczęła pani dyrektor B. Koszewska. Zwracając się do dzieci przypomniała o wspólnych zabawach, poznawaniu otaczającego świata, o pierwszych przyjaźniach i radościach. Przekazała życzenia dzieciom sukcesów w nauce, wyrażając nadzieję, że chwile spędzone wspólnie pozostaną na długo w pamięci. Dziękując rodzicom za wspólny wysiłek życzyła zadowolenia z sukcesów swoich pociech i spełnienia pokładanych w nich nadziei. Zakończenie pracy zawodowej jest ważnym etapem w życiu każdego człowieka. Dokonując podsumowań zmuszamy się do głębokich refleksji. Ze wzruszeniem pożegnano wieloletnie pracownice przedszkola odchodzące na emeryturę.

Całość uświetnił program artystyczny grup sześciolatków: „Słoneczek”, „Motyli”, i „Rybek”. Nawiązywał on do wieloletniego pobytu w przedszkolu i tęsknoty za beztroskim czasem spędzonym wśród młodszych kolegów.

Tekst: Izabela Nowak, Mirosława Zapała


 Wróć
Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu

to miejsce jasne, kolorowe, przestronne i pełne zabawek. Tu pod okiem doświadczonych pedagogów dzieci zdobywają wiedzę, poznają nowych przyjaciół. Nasze przedszkole to miejsce, gdzie nauka jest zabawą, a zabawa nauką. Przygotowujemy dzieci do odnoszenia sukcesów, stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Naszych wychowanków wyposażamy w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Dzięki takim wartościom wyrosną na śmiałych, otwartych i odpowiedzialnych dorosłych, a przedszkole zawsze kojarzyć im się będzie z okresem szczęśliwego dzieciństwa, radością i mądrością. Tęcza wyraża pomost pomiędzy wychowaniem w rodzinie, a naszą placówką, dlatego rodzice naszych wychowanków są równoprawnymi partnerami w procesie wychowania.

Sala
Tęczowego Przedszkola
w Dzierzgoniu
2019 Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu